Home Tags Zorg

zorg

Wet- en regelgeving

Blog: Amazon is op oorlogspad

Hans Versteegh is blogger bij Zorg+Welzijn
Het VPRO-programma Tegenlicht maakte onlangs nog eens helder dat data en artificial intelligence (AI) voor tech-bedrijven als Amazon het mogelijk maken om hun dienstverlening uit te breiden naar de gezondheidszorg. Het bedrijf is in staat gezondheid en het gebruik van zorg te voorspellen. En ontwikkelt nu eigen gezondheidsdiensten die ook in Europa / Nederland geleverd gaan worden. De vraag is hoe dit uit gaat pakken.
Wijkteam

Wat staat er in verkiezingsprogramma’s over de zorg?

stempas-ANP.jpg

Helaas is dit artikel niet meer te lezen op onze webpagina Onze excuses daarvoor.

Mantelzorg

Blog: Eigen risico is een straf

EPI-Marcel-Kolder.JPG
Groenlinks tweette dat het eigen risico eigenlijk een straf is op ziek zijn. Een bekende econoom is het daar niet mee eens. ‘Dan is tanken een straf op ver weg wonen en brood kopen een straf op trek hebben.’
Mantelzorg

Meer dan helft mantelzorgers heeft financieel probleem

Doordat mantelzorgers vaak veel extra kosten moeten maken, bijvoorbeeld voor vervoer of de eigen bijdrage, komt meer dan de helft in financiële problemen.
Wijkteam

Minder administratieve taken voor wijkverpleegkundige

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de administratieve taken van wijkverpleegkundigen wil verminderen.
Wmo

NPCF: ‘Wie zorg nodig heeft, moet betalen’

NPCF: ‘Wie zorg nodig heeft
De begroting 2015 hakt er in bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Dat zeggen de patiëntenorganisaties NPCF en Landelijk Platform GGz: ‘De koopkracht voor de meeste mensen stijgt, maar als je zorg en ondersteuning nodig hebt, krijg je te maken met allerlei maatregelen en eigen bijdragen.’
Participatie

Prijs voor WeHelpen, online marktplaats voor zorg

Prijs voor WeHelpen
WeHelpen heeft de prijs voor het meest innovatieve zorg idee gewonnen tijdens een “Come toghether” voor innovatiepodium TEDxBinnenhof 2014. WeHelpen is een digitaal landelijk platform om op lokaal niveau onderlinge hulp in de samenleving te stimuleren. In Amsterdam presenteerden donderdag 14 november tien finalisten hun innovatie.

Extra geld voor aanpak zorgfraude

Extra geld voor aanpak zorgfraude
VWS stelt vanaf 2014 extra geld en menskracht beschikbaar voor het opsporen en bestrijden van fraude in de zorg. Er wordt hiervoor 15 miljoen euro ingezet.
Wmo

Cordaan staat voor enorme opgave’

‘Cordaan staat voor enorme opgave’
‘Als je met zulke smalle marges in de thuiszorg werkt, maak er dan een gemeentelijke dienst van!’ Dat zegt Eelco Damen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordaan, in een interview met Zorg + Welzijn. ‘Ik zie het bezwaar niet, in Zweden gebeurt het al zo.’
Wijkteam

Vallen en opstaan met de transitie

'Er zullen zeker fouten gemaakt worden. Dat is niet anders.'
In Den Haag ben ik betrokken bij de transitie AWBZ naar Wmo. Ik had zitting in een expertgroep die zich bezig hield met verantwoording en afrekening. De gemeente heeft drie expertgroepen ingesteld waarin zowel ambtenaren zorg- en welzijnsorganisaties zitting hadden. Vanuit de expertgroepen is geadviseerd om te gaan werken met wijkzorgteams bestaande uit verschillende disciplines georganiseerd in een coalitie van instellingen.