Home Tags Zorg- en welzijnssector

zorg- en welzijnssector

68.000 zorgmedewerkers geschoold in de regio

Opleiding
Door samenwerking in de regio van werkgevers en werknemerspartijen zijn 68.000 medewerkers opgeleid en bijgeschoold voor de zorg- en welzijnssector. Vooral in de VVT-sector en in de gezondheidszorg zijn veel mensen – verder - opgeleid voor de arbeidsmarkt.

Tot 2020 groeit het aantal banen in de zorg’

De arbeidsmarkt in de zorg gaat herstellen door toenemende vraag naar zorg. De afgelopen jaren nam de werkgelegenheid af.
Wijkteam

Meer banen, maar niet in zorg en welzijn

Het aantal banen in de zorg- en welzijnssector is het afgelopen kwartaal met 5% gedaald.

Week van Zorg en Welzijn van start

Ruim duizend locaties in zorg en welzijn openen hun deuren voor een groot publiek

Over 2 jaar tekort aan zorg- en welzijnswerkers

Er moeten direct meer studenten worden opgeleid in de zorg en in pedagogische mbo-opleidingen. Ook al worden nu nog veel mensen ontslagen.