Home Tags Ziekteverzuim

ziekteverzuim

Jeugdhulp

Jeugdzorg loopt spaak als minister nog langer wacht met actie’

Geen extra geld voor jeugdzorg
Berichten over de chaos in de jeugdzorg zijn volgens FNV Zorg&Welzijn ‘aan de orde van de dag’. Het ziekteverzuim onder jeugdzorgers is torenhoog vanwege de werkdruk, mensen vluchten de sector uit. De vakbond eist van minister De Jonge direct extra geld, ‘zodat kwetsbare kinderen niet nog langer in de wacht staan.’

Ziekteverzuim in sociaal werk neemt verder toe

Ziekteverzuim in sociaal werk neemt verder toe
De stijging van het ziekteverzuim die in de eerste helft van 2017 al zichtbaar was, is in de tweede helft van 2017 doorgezet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Over heel 2017 gezien is het gemiddelde ziekteverzuim in het sociaal werk gestegen tot 5,7 procent. In de jeugdzorg is het ziekteverzuim nog iets hoger, namelijk 5,8 procent.
Dagbesteding

Tijdig signaleren van stressfactoren

De media staan er bol van: de werkdruk in zorg en welzijn neemt toe. Het gevolg is een hoog ziekteverzuim van medewerkers die te kampen hebben met een burn-out. Hoe kun je signalen van een naderende burn-out herkennen? En wat kun je doen om het niet zover te laten komen?

Ziekteverzuim sociaal werk neemt toe

Ten opzichte van eerdere jaren is het ziekteverzuim in het sociaal werk en in de jeugdzorg in de eerste helft van 2017 toegenomen. In het sociaal werk is het verzuim vergeleken met 2016 toegenomen tot 5,6 procent. In de jeugdzorg lag het ziekteverzuim in de eerste helft van dit jaar op 5,9 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Drie vragen aan…

‘Mentale gezondheidsproblemen behoren tot de belangrijkste redenen van ziekteverzuim. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de werknemer, maar ook voor het bedrijfsleven en de gehele maatschappij. Met dat gegeven moeten we iets doen. En als je preventief wilt werken, moet er aandacht zijn voor de mentale weerbaarheid om uitval, waar mogelijk, te voorkomen.’

Nieuwe cao VVT: 4 procent meer loon

De nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg is rond. Over een heikel punt, de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag, is overeenstemming bereikt.

Weerbaar op je werk met gedragstraining

Weerbaar-op-werk-Fotolia.jpg
Het Trimbos Instituut heeft een aantal interventies onderzocht die de mentale weerbaarheid verbeteren en daarmee het ziekteverzuim tegen moeten gaan.

Twee op vijf professionals zijn emotioneel te zwaar belast

De helft van het ziekteverzuim van de professionals wordt veroorzaakt door agressie en werkdruk.

Ziek melden in zelfsturend team is lastig

Teamleden melden zich laat ziek omdat ze het moeilijk vinden om hun collega’s op te zadelen met hun werk.