Home Tags Zelfsturing

zelfsturing

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Onderzoek: Samenspel omgeving en genen bepalend bij gevolgen ADHD

ADHD is erfelijk, maar de omgeving speelt ook een belangrijke rol. Kennis over het samenspel tussen beide factoren kan ervoor zorgen dat in de toekomst meer ondersteuning ‘op maat’ ontstaat. Het promotieonderzoek van Jennifer Richards biedt handvatten.

Ziek melden in zelfsturend team is lastig

Teamleden melden zich laat ziek omdat ze het moeilijk vinden om hun collega’s op te zadelen met hun werk.
Wijkteam

Bestuurder moet zelfsturend team loslaten

Zelfsturend team
Een aantal zorgorganisaties deelt hun ervaringen met zelfsturing.
Wijkteam

Wat als het wijkteam geen écht team is?

teamvorming in het wijkteam
Als een team geen écht team is, loopt de samenwerking niet goed en dat leidt tot frustraties.

Zelfsturend team is niet het antwoord op alles

Lieke Oldenhof
Budgetten beheren en vasthouden aan regeltjes. Dat is het slechte imago van zorgmanagers.

Wat doe je met een ‘dwars’ teamlid?

Wil het teamlid het gevraagde niet doen? Of kan ze het niet?
Hoe voer je een goed gesprek met een teamlid dat dwars ligt en te laat komt?
Wmo

Hoe pak je problemen in zelfsturende teams aan?

Hoe pak je problemen in zelfsturende teams aan?
Een zelfsturend team loopt niet altijd meteen als een geoliede machine. Het werken in zo’n team vraagt om bepaalde vaardigheden. Teamcoach Astrid Vermeer weet waar zelfsturende teams tegenaan lopen en geeft tips.
Wmo

Lastige balans in zelfsturende teams

Lastige balans in zelfsturende teams
Zorgmedewerkers in zelfsturende teams moeten meer zelf regelen, waardoor het lastig kan zijn om een goede balans tussen werk en privé te vinden. Zorgorganisaties moeten de vinger aan de pols houden bij medewerkers, waarschuwt Anke Valent.

Op de vuist met je collega

'De oudere garde verandert in pubers
Helaas geen blog van Max, die houdt u tegoed. Wel lachen, gieren en brullen met zelfsturende teams. Tijdens een groot opgetuigde bijeenkomst wordt bekendgemaakt dat we overgaan naar zelfsturende teams. Een oudere collega naast mij proest het uit en moet er zo hard van lachen dat hij bijna uit de zaal wordt verwijderd.