Home Tags Zelfredzaam

zelfredzaam

Vrijwilligers

Blog: Is vrijwilligerswerk kwetsbaar?

Joke Meindersma is adviseur bij Movisie
Ik voel mij prima thuis in het hokje ‘zelfredzame burger’. Ik heb een baan, mijn gezin draait lekker, ik ben gezond, ik ben actief bij meerdere bewonersinitiatieven en ik zit in het bestuur van twee stichtingen. Zo op papier pas ik perfect in het ideaalplaatje van de participatiesamenleving. Tot ik vorig jaar mantelzorger werd.
Zelfredzaamheid

Wisselcolumn: Wat weten we zelf eigenlijk?

Vaak wordt opgemerkt dat het voor kwetsbare burgers, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de overheid, zo ingewikkeld is.
Zelfredzaamheid

Screeningsinstrument is niet ongelimiteerd toepasbaar

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een screeningsinstrument om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van de cliënt. Inmiddels wordt de ZRM toegepast bij zeer uiteenlopende cliëntenpopulaties binnen het sociaal domein. Ontwikkelaar GGD Amsterdam zet vragen en antwoorden uit het veld op een rij.
Zelfredzaamheid

Blog: Weten is nog geen doen

Mariska Meinen is blogger bij Zorg+Welzijn
Sociaal werkers mogen wat mij betreft minder snel in de hulpverleningsreflex moeten schieten en meer de hulpvrager in zijn sociale context moeten zien. Dan ontvouwen zich andere mogelijkheden. In mijn organisatie verzamelden we daar mooie praktijkvoorbeelden van.
Zelfredzaamheid

Samenredzame wijk moet bijdragen aan eigen kracht

Project Expeditie Almere Haven wint prijsvraag WHO CARES. Berci Florian: ‘Zonder de input van sociaal werkers was ons plan bij het dagdromen van stedenbouwkundigen en architecten gebleven.’
Eenzaamheid

Blog: Is eenzaamheid een beleidsvraagstuk?

Movisie-Jan-Willem-vd-Maat.jpg
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving deed onlangs een verkenning naar eenzaamheid en concludeerde dat eenzaamheid ‘geen beleidsvraagstuk’ is. Niet de overheid zou aan zet zijn, maar de samenleving zelf. Heeft de Raad een punt of slaat ze de plank mis?
Wijkteam

Professionals houden te weinig rekening met doenvermogen

1-Mark-Anne-Greet.jpg
‘Mensen willen graag redzaam zijn, beleidsmakers gebruiken het massaal als uitgangspunt, maar redzaamheid vraagt veel denkvermogen én, en daar gaat het ons om, ook veel doenvermogen.' Dat zegt onderzoeker Anne-Greet Keizer in het zomernummer van Zorg+Welzijn.
Wet- en regelgeving

Blog: Wegvallende subsidies

Ike-Schagen-EPI.jpg
De initiatieven die de ‘zelfredzaamheid’ dienen te stimuleren leveren op het eerste gezicht voornamelijk kosten op voor de gemeente. Daarbij is het niet directe duidelijk of de redzaamheid daadwerkelijk toeneemt en dus ook niet of het 'gunstig' is om subsidie te blijven verstrekken.
Zelfredzaamheid

Redactioneel: Meekunnen

Piet-Hein Peeters
Als u dit leest, is er net – 24 april – een interessant rapport van de WRR verschenen: ‘Weten is nog geen doen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Redactioneel: Schuldig

Piet-Hein Peeters
De discussie over schulden en armoede is de interessantste die momenteel in het sociaal domein wordt gevoerd.