Home Tags Zelfredzaam

zelfredzaam

Zelfredzaamheid

Blog: Weten is nog geen doen

Mariska Meinen is blogger bij Zorg+Welzijn
Sociaal werkers mogen wat mij betreft minder snel in de hulpverleningsreflex moeten schieten en meer de hulpvrager in zijn sociale context moeten zien. Dan ontvouwen zich andere mogelijkheden. In mijn organisatie verzamelden we daar mooie praktijkvoorbeelden van.
Zelfredzaamheid

Samenredzame wijk moet bijdragen aan eigen kracht

Project Expeditie Almere Haven wint prijsvraag WHO CARES. Berci Florian: ‘Zonder de input van sociaal werkers was ons plan bij het dagdromen van stedenbouwkundigen en architecten gebleven.’
Eenzaamheid

Blog: Is eenzaamheid een beleidsvraagstuk?

Movisie-Jan-Willem-vd-Maat.jpg
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving deed onlangs een verkenning naar eenzaamheid en concludeerde dat eenzaamheid ‘geen beleidsvraagstuk’ is. Niet de overheid zou aan zet zijn, maar de samenleving zelf. Heeft de Raad een punt of slaat ze de plank mis?
Wijkteam

Professionals houden te weinig rekening met doenvermogen

1-Mark-Anne-Greet.jpg
‘Mensen willen graag redzaam zijn, beleidsmakers gebruiken het massaal als uitgangspunt, maar redzaamheid vraagt veel denkvermogen én, en daar gaat het ons om, ook veel doenvermogen.' Dat zegt onderzoeker Anne-Greet Keizer in het zomernummer van Zorg+Welzijn.
Wet- en regelgeving

Blog: Wegvallende subsidies

Ike-Schagen-EPI.jpg
De initiatieven die de ‘zelfredzaamheid’ dienen te stimuleren leveren op het eerste gezicht voornamelijk kosten op voor de gemeente. Daarbij is het niet directe duidelijk of de redzaamheid daadwerkelijk toeneemt en dus ook niet of het 'gunstig' is om subsidie te blijven verstrekken.
Zelfredzaamheid

Redactioneel: Meekunnen

Piet-Hein Peeters
Als u dit leest, is er net – 24 april – een interessant rapport van de WRR verschenen: ‘Weten is nog geen doen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Redactioneel: Schuldig

Piet-Hein Peeters
De discussie over schulden en armoede is de interessantste die momenteel in het sociaal domein wordt gevoerd.
Jeugdhulp

Achttien is niet volwassen

Jarenlang onder toezicht staan van jeugdzorg, maar op je achttiende verjaardag ineens niet meer. Want je bent volwassen. Niet dus. En dan?
Zelfredzaamheid

Onderzoek: De grens van zelfredzaamheid

Meer eigen kracht, mantelzorg en vrijwilligers. Dat zou oudere Rotterdammers zelfredzamer moeten maken. En zo zou bespaard kunnen worden op de kosten voor de Wmo-voorziening huishoudelijke verzorging. De bezuiniging is gehaald, maar Rotterdamse ouderen ervaren vooral nadelen.
Zelfredzaamheid

Column IPW: Zelfredzaam, maar nu even niet

Wijkteams leren steeds beter om burgers in hun eigen omgeving hun eigen oplossing in handen te geven. Dat zien wij graag. Want het grootste deel van de mensen die ergens de overheid voor nodig heeft, weet heel goed wat die oplossing moet zijn. Niet alleen de mensen die een dakkapel willen, maar ook gezinnen met veel problemen. Om die burger serieus te nemen, proberen professionals in de wijk zoveel als mogelijk ‘naast’ de burger te staan. Om op die manier de zelfredzaamheid van burgers maximaal te benutten.