Home Tags Wmo-raad

Wmo-raad

Wmo

Actief burgerschap bij kapotte rateltikker

Sinds de gemeentelijke reorganisatie duurt het te lang voordat kapotte signalering bij verkeerslichten voor blinden en slecthzienden gemaakt wordt.
Wmo

Ouder en beperkt worden is niet leuk’

Kim Putters
We moeten alles op alles zetten om de kwaliteit van leven voor ogen te houden, zegt Kim Putters.
Wmo

Gemeente en burgers moeten om de tafel over lokale participatie’

‘Gemeente en burgers moeten om de tafel over lokale participatie’
Een grotere groep kwetsbare burgers wordt door de transities afhankelijk van de zorg en zorgtoewijzing van de gemeente. Dat heeft ook gevolgen voor de burger- en cliëntenparticipatie. ‘De manier waarop burgers en cliënten nu meedenken en -praten over gemeentelijk beleid gaat straks niet meer kloppen’, weet Karin Sok .