Home Tags Wijkverpleegkundige

wijkverpleegkundige

Dementie

Blog: Stille hoop

Anne Elsingshorst is blogger bij Zorg+Welzijn
Jaren geleden begon mijn zorg hier voor een hardnekkig open been. Het been is al lang dicht, maar mijn zorg is gebleven. Mijn zorg om haar en nu ook om hem. Zorg om hun toekomst. Hoe moet het met haar als hij niet meer kan? Hij weet het ook en denkt aan niets anders.
Wijkteam

Wat als ik was teruggegaan?

Eline van Wijngaarden is wijkverpleegkundige bij QuaRijn
Meten is weten. Iets wat ik tijdens mijn opleiding en in de dagelijkse praktijk maar al te goed geleerd heb. Ondanks dat ik dit wist, heb ik hierin fouten gemaakt, waar ik enorm van geleerd heb. Toen ik nog maar kort als wijkverpleegkundige werkte, heb ik een fout gemaakt waar ik met pijn in mijn hart aan terug denk.
Eenzaamheid

Verpleegkundigen zien eenzaamheid onder cliënten toenemen

Verpleegkundigen zien eenzaamheid onder cliënten toenemen
Door de toenemende werkdruk en de personeelstekorten hebben (wijk)verpleegkundigen minder tijd voor hun eenzame cliënten. Terwijl de eenzaamheid juist toeneemt. Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging V&VN.
Wijkteam

Wijkteam moet meldpunt krijgen voor ernstige psychische problemen’

Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders willen meer deskundige professionals in de wijk die signalen oppakken van mensen met complexe psychische aandoeningen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nivel Verpleging & Verzorging. ‘Een kwart wil graag een meldpunt in de wijk.’
Wijkteam

Drie vragen aan…

Mariska de Bont, beleidsadviseur wijkverpleging bij beroepsvereniging V&VN.
Wijkteam

Wens van cliënt centraal in Kwaliteitskader Wijkverpleging

Wens van cliënt centraal in Kwaliteitskader Wijkverpleging
ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland hebben het Kwaliteitskader Wijkverpleging opgesteld. ‘Dat wat de cliënt zelf kan en wil wordt voortaan het uitgangspunt voor wijkverpleging.’
Wijkteam

Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag

Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag
Nu mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen, wordt er meer verwacht van wijkverpleegkundigen. Maar om dat waar te maken, zijn goede afspraken nodig tussen zorgverzekeraars en aanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat er op dat vlak nog ‘ruimte voor verbetering’ is.
Wijkteam

Blog: Ze is overleden

Eline van Wijngaarden is wijkverpleegkundige bij QuaRijn
Het gebeurt niet snel dat ik emotioneel word door gebeurtenissen van mijn werk. Maar dit overvalt me. Ik laat het toe, deze tranen en mijn rondvliegende gedachten. Ik zie haar voor me, slechts 62 jaar mocht ze worden.
Eenzaamheid

Blog: Ook ouderen verdienen het zich dagelijks geliefd te voelen

Eline van Wijngaarden is wijkverpleegkundige bij QuaRijn
Als wijkverpleegkundige kom ik dagelijks in aanraking met mensen die eens net zo rijk waren als ik. Mensen die van betekenis waren voor hun omgeving. Die hard gewerkt hebben om de wereld een stukje beter te maken. Om vervolgens in de avond rust en liefde te vinden bij familie en vrienden. Hoe zwaar zou het zijn als je al deze rijkdom, stukje bij beetje, ziet afbrokkelen?
Wijkteam

Altijd het bekende gezicht

In Zoetermeer krijgen cliënten van dezelfde professional huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en maaltijdzorg. Wat zijn de ervaringen?