Home Tags Wijkgericht werken

wijkgericht werken

Wijkteam

Naar de kapper om je wijk te leren kennen

Wijkteams kennen hun wijk niet voldoende. In de e-learning ‘Spil in de wijk’ van Movisie leren professionals in anderhalf uur hoe ze hun wijk en haar kwetsbare bewoners leren kennen.
Participatie

Arnhem ruilt opbouwwerkers in voor ambtenaren

In Arnhem staat het opbouwwerk stevig onder druk. Welzijnsorganisatie Rijnstad moet in 2019 één miljoen euro hebben bezuinigd. Ambtenaren nemen het werk over. En dat kan zomaar in meer gemeenten gaan gebeuren. Wel of geen goed plan?
Wijkteam

Regel nu een budget voor het wijkteam’

budget
Betere hulp door professionals meer bevoegdheden toe te kennen en wijkteams een eigen budget te geven.