Home Tags Wijkbudget

wijkbudget

Wijkteam

Proeftuin Ruwaard: één budget voor de wijk

Proeftuin Ruwaard heet het wijkproject in Oss, waar met één budget wordt gewerkt. Professionals bepalen in overleg met collega’s en de cliënt hoe het budget wordt ingezet. In 1 jaar daalden de totale maatschappelijke kosten met 132.000 euro. Bij Mien en haar man werden de problemen aangepakt toen het multidisciplinair overleg aan hun keukentafel ook echt tot acties leidde.
Wijkteam

Redactioneel: Lijnen

In deze laatste Zorg+Welzijn oude stijl vindt u een artikel over Ruwaard, een wijk in Oss die momenteel als nieuw paradepaardje rondgaat in het sociaal domein. Collega Cindy Cloïn beschrijft onder de titel ‘Het is moeilijk eenvoudig te blijven’ hoe in Ruwaard radicaal integraal wordt gewerkt.
Wijkteam

Het is moeilijk eenvoudig te blijven’

De professionals zijn enthousiast, en de kosten pakken gemiddeld lager uit. Wat is het geheim van Ruwaard?
Wijkteam

Hoe werkt het wijkteam samen met professionals?

1Samenwerken-iStock.jpg
Wijkteams moeten steeds meer gaan samenwerken met andere professionals. Maar hoe doe je dat? Movisie zocht het uit.
Wijkteam

Budget voor wijkteam verhoogt kostenbewustzijn

Het bewustzijn van wijkteamleden voor kosten van de hulp is een ‘aandachtspunt’, blijkt uit onderzoek.
Wijkteam

Bewoners beslissen mee over wijkbudget

Burgerparticipatie-Fotolia.jpg
In de gemeente Arnhem hebben bewoners sinds kort grote invloed op de besteding van hun wijkbudget. Door de sturing in de wijk te leggen, hoopt de gemeente op actieve burgerparticipatie.
Wijkteam

Rechter keurt pilot wijkverpleging Utrecht goed

De proef met één regisseur en één budget voor wijkverpleging per Utrechtse wijk kan doorgaan.
De proef ‘Zorg in de wijk’ met één zorgaanbieder en één wijkbudget voor wijkverpleging mag worden uitgevoerd.