Home Tags Wijk

wijk

Wijkteam

3 december – Het Welzijnsdebat

Er zijn steeds meer twijfels over de effectiviteit van wijkbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde een kritisch rapport over het krachtwijkenbeleid van de laatste jaar. In april verscheen een onderzoek van Movisie, dat liet zien dat de betekenis van leefbaarheidsprojecten niet groot is. Het zijn berichten die verder voeding geven aan de twijfel over het werk van sociale professionals in wijken. Maar stevige conclusies over het nut van sociale projecten vragen om reacties van de mensen die met hun voeten in de klei staan.
Wijkteam

Durven loslaten

'Wat ben ik blij dat ik hem de kans heb gegeven zich te ontwikkelen.'
Vier jaar heb ik communicatie gestudeerd en tijdens deze periode heb ik veel geleerd over doelgroepen, een pitch, design, websites en producten en diensten in de markt zetten. Een mooie opleiding, maar mijn hart ligt ook bij Zorg en Welzijn. Ik wil namelijk geen Coca Cola promoten, maar wil het welzijn van mensen promoten. Ik heb het geluk binnen deze sector samen met burgers en cliënten te werken aan promotie van eigen kracht projecten. Dit bleek een bijzonder leerproces te zijn.
Wijkteam

Het buurthuis is dicht: Leve de vrijwilliger!

Het buurthuis is dicht: Leve de vrijwilliger!
Dat er klappen vallen in het welzijnswerk is bekend. De gemeente Den Haag bezuinigde structureel 10,4 miljoen, ruim twintig buurthuizen moesten hun deuren sluiten. Daarvoor in de plaats introduceerde wethouder Karsten Klein het Buurthuis van de Toekomst, dat voor een groot deel moet steunen op de inzet van vrijwilligers.
Wijkteam

Co-creatieve buurtprojecten lopen vast in beheersingsdrang

Co-creatieve buurtprojecten lopen vast in beheersingsdrang
Waarom kunnen we in twee weekenden niet van onze buurt de mooiste, beste, krachtigste plek van de stad maken? De Oasis Game is een Braziliaanse methodiek die in Nederland wordt toegepast en bewoners uitnodigt om met hun talenten een buurtdroom gezamenlijk te realiseren. De realisatie van die buurtdroom loopt helaas vaak stuk op beheer- en beheersingsdrang.
Wijkteam

Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed’

'Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed'
Een pedagogisch coördinator kan op lange termijn een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding en het opgroeien van kinderen bij sportverenigingen. Problemen bij jongeren worden zo eerder herkend, waardoor er direct op kan worden ingespeeld.
Wijkteam

De barometer van Nieuw-West

'We hebben een barometer ontwikkeld die met behulp van Google Earth en geografische gegevens van cliënten verschillende soorten sociaal demografische data kan presenteren.'
Om achterstanden aan te pakken moet je niet alleen reageren op bewoners die zich melden met problemen, maar is het goed om proactief en preventief te werken. Hiervoor heb je wel bepaalde informatie nodig. Ik ben als informatiemanager bij SEZO, een maatschappelijk dienstverlener in Amsterdam Nieuw-West, betrokken bij de ontwikkeling van een tool die bepaalde trends kan voorspellen.
Wijkteam

Burgerbetrokkenheid: Ja! Maar hoe dan?

Burgerbetrokkenheid: Ja! Maar hoe dan?
Mooie term: burgerbetrokkenheid. En geheel in de lijn die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), met Pieter Winsemius als ‘wijkgodfather’, de laatste jaren voorstaat. ‘Vertrouwen in burgers’ is een helder en inspirerend onderzoek dat op geen enkele sociale opleiding mag ontbreken.