Home Tags Wetsvoorstel

wetsvoorstel

Armoede en Schuldhulpverlening

Beslag op bankrekening bij schulden snel opheffen

Wie schulden heeft hoeft niet direct te vrezen voor beslaglegging door de schuldeiser van al het geld op de bankrekening. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft daarvoor een wetsvoorstel naar betrokken instanties gestuurd voor advies. Het doel is dat mensen met problematische schulden ook nog geld overhouden om te leven.
Wet- en regelgeving

Verplichte anticonceptie of dweilen met de kraan open?

verplichte anticonceptie
Heeft iedereen het recht om kinderen te krijgen? Hoogleraar Paul Vlaardingerbroek: ‘In heel veel situaties betekent anticonceptie dat we jarenlange jeugdhulp kunnen voorkomen.’
Wet- en regelgeving

Gedwongen opname ggz eerder mogelijk

Het wetsvoorstel Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg is gewijzigd.
Wet- en regelgeving

Wet tegen huwelijksdwang snel afgehandeld

huwelijksdwang onder vluchtelingen
Buitenlandse huwelijken met minderjarige meisjes in Nederland niet meer erkent.
Wet- en regelgeving

Recht op douchebeurt komt in nieuw voorstel

Recht op douchebeurt komt in nieuw voorstel
De ministerraad heeft het veelbesproken wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen op advies van staatssecretaris van Rijn ingetrokken. De eisen voor goede zorg die in deze wet worden genoemd, worden nu opgenomen in een nieuw wetsvoorstel voor de AWBZ.
Wet- en regelgeving

Kabinet wil voorstel recht op wasbeurt intrekken

Kabinet wil voorstel recht op wasbeurt intrekken
Het kabinet wil een wetsvoorstel intrekken dat bewoners van zorginstellingen het recht zou geven op een dagelijkse wasbeurt en schoon incontinentiemateriaal direct na een ongelukje. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zal dit vrijdag voorstellen in de ministerraad. Bronnen in politiek Den Haag hebben een bericht in de Volkskrant van donderdag hierover bevestigd.