Home Tags Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

Wmo

Een cliëntondersteuner is nog moeilijk te vinden voor de burger

Onafhankelijke ondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, moet beter aansluiten bij cliënten. Iedereen heeft recht op een cliëntondersteuner, maar hun inzet is niet wijdverbreid. Zorgkantoren en cliëntondersteuners hebben een plan opgesteld om aan die onbekendheid een eind te maken. “Doorverwijzers weten vaak niet wat cliëntondersteuning inhoudt.’
Wmo

Wmo-budget gekort vanwege langdurige ggz-patiënt

Mensen met levenslange psychische problemen krijgen in 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg. Tot nu kregen zij zorg en ondersteuning uit de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Een stap vooruit in de zorg van deze complexe patiënten, vindt GGZ Nederland. Het extra geld dat nodig is moet uit het Wmo-budget van de gemeenten komen.
Wet- en regelgeving

NZa: ‘Samenwerken helpt wachtlijsten tegengaan’

1-wachttijd-Fotolia.jpg
In de ggz en de langdurige zorg zijn de wachttijden al langere tijd te hoog en voor bepaalde vormen van zorg stijgen de wachttijden ten opzichte van voorgaande jaren. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dit niet acceptabel en komt met een actieplan.
Wmo

Cliënt in langdurige zorg kan niet terug naar Wmo’

Een zware indicatie voor zorg betekent ook een hogere eigen bijdrage.
Wet- en regelgeving

Bezuinigingen langdurige zorg (Wlz) niet goed onderbouwd’

Algemene Rekenkamer
Het is onzeker of de voorgenomen bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken wel gehaald kan worden.

Ouderen weer terug naar verzorgingshuis

Veel verzorgingshuizen zijn inmiddels gesloten of het is er door leegstand niet meer prettig wonen.
Tweeduizend ouderen die op zichzelf wonen, krijgen de keuze om weer terug naar het verzorgingshuis te gaan.
Wijkteam

Wat staat jou te wachten in 2015?

Wat staat jou te wachten in 2015?
Wat kunnen we verwachten in 2015? Een overzicht.
Wmo

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. De Kamer deed een belangrijke aanpassing: Kinderen met een zware handicap, die thuis worden verzorg, kunnen ook thuis blijven. Verder zijn in 2015 voor mensen met zware zorg 280.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen verzekerd.
Wmo

Grens aan persoonsgebonden budget

Grens aan persoonsgebonden budget
De uitgaven voor het persoonsgebonden budget worden afgebakend per zorgkantoor en per regio. Dat blijkt uit een wijziging die staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangebracht in het Wetsvoorstel langdurige zorg.
Wmo

Ouderen en gehandicapten eerder naar zorginstelling

Ouderen en gehandicapten eerder naar zorginstelling
In het Zorgakkoord, dat donderdag 17 april zijn beslag kreeg, is afgesproken zo’n 360 miljoen minder te bezuinigen op de zorg. Een groot deel van het geld wordt besteed voor begeleiding en zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten in een instelling.