Home Tags Werkgelegenheid

werkgelegenheid

Wmo

Arbeidsmarkt is moeilijk voor jeugdzorg en sociaal domein

De werkgelegenheid is in de zorg- en welzijnssectoren vorig jaar flink gestegen, met zo’n 43 duizend werknemers. Maar in de jeugdzorg en in de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening was de groei gering. Dat blijkt uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
Wijkteam

Sociaal-cultureel werker kan niet meer terecht in welzijn

Het aantal WW-uitkeringen voor het beroep sociaal-cultureel werk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld.

Wel goed, maar geen geld

Jonge sociaal professionals vinden met vallen en opstaan hun weg op de arbeidsmarkt. ‘Veel van hen zetten een eigen bedrijf op of starten een burgerinitiatief. Het is immers maar de vraag in welke vorm bestaande organisaties blijven bestaan.’

Steeds minder banen voor verzorgenden

werken in de zorg
Vooral in de verzorging en de thuiszorg hebben de lager opgeleide zorgwerkers het grootste risico op ontslag.

Banenverlies zorg gehalveerd door extra geld

Banenverlies zorg gehalveerd door extra geld
Het verwachte werkgelegenheidsverlies in de zorg is gedaald van ongeveer 27.000 fte naar ongeveer 12.000 fte (30.000 personen). Dat blijkt uit een rapportage die door VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Gehandicaptenzorg: verlies van 29.000 banen mogelijk

Gehandicaptenzorg: verlies van 29.000 banen mogelijk
Tot 2017 zouden 29.000 banen in de gehandicaptenzorg kunnen verdwijnen. Dat blijkt uit economisch onderzoek van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De oorzaken zijn de algemene budgetkorting en de verwachting dat gemeenten meer bezuinigen dan is afgesproken. Vooral helpenden zijn de ‘werknemers van de rekening’.

Cao Jeugdzorg: ruim 2 procent meer loon

Cao Jeugdzorg: ruim 2 procent meer loon
Na meer dan een jaar onderhandelen zijn werkgevers- en werknemersorganisaties akkoord met een nieuwe cao in de Jeugdzorg.
Wet- en regelgeving

PvdA wil aanpassing Wmo en 250 miljoen extra

PvdA wil aanpassing Wmo en 250 miljoen extra
PvdA-leider Diederik Samsom wil dat mensen meer zekerheid krijgen over de zorg in 2015. Bovendien denkt hij dat er zo’n 250 miljoen euro extra nodig is.

Werkgelegenheidsplan zorg: WW-geld voor dienstencheque

Werkgelegenheidsplan zorg: WW-geld voor dienstencheque
Zet het budget voor WW-uitkeringen in voor subsidie aan de dienstencheque. Dat is het voorstel van brancheorganisatie ActiZ en vakbonden in de VVT aan de Tweede Kamercommissie voor VWS.

130 Miljoen voor werkgelegenheidsplan ouderenzorg

130 Miljoen voor werkgelegenheidsplan ouderenzorg
Om de gevolgen van de hervormingen in de zorg op te vangen hebben brancheorganisatie ActiZ en de vakbonden een werkgelegenheidsplan bij de ministeries van VWS en SZW ingediend: 130 miljoen