Home Tags Week tegen Kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Preventie moet meer zijn dan papieren werkelijkheid

Bij het opstellen van beleid rondom de aanpak van kindermishandeling, moet optimaal gebruikt worden van de actuele beschikbare kennis. ‘Leer van goede voorbeelden en van elkaar. Gemeenten en professionals hebben hier beiden een taak in.’