Home Tags Wachttijd

wachttijd

Wet- en regelgeving

NZa: ‘Samenwerken helpt wachtlijsten tegengaan’

1-wachttijd-Fotolia.jpg
In de ggz en de langdurige zorg zijn de wachttijden al langere tijd te hoog en voor bepaalde vormen van zorg stijgen de wachttijden ten opzichte van voorgaande jaren. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dit niet acceptabel en komt met een actieplan.

Normen voor wachttijden ggz zijn toereikend

1-wachten-iStock.jpg
In opdracht van minister Edith Schippers deed de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar normen voor wachttijden in de ggz. Conclusie: de huidige normen zijn toereikend.

Minister: actie om wachtlijst GGZ te verkorten

Edith-Schippers-ANP.jpg
'We hebben inmiddels verschillende acties ingezet om de wachttijden in de ggz te verkorten.’

Wachtlijst voor gedwongen ggz is onacceptabel’

De wachtlijsten voor de ggz zijn te lang, vindt ook minister Schippers. 'Ik onderneem een aantal acties om dit aan te pakken.’

Dit zijn de normen voor wachttijden in de ggz

ambualnte ggz
Wat moet je doen als de wachttijd voor behandeling van ggz-patiënten boven de norm uit gaat?

GGZ-patiënt hoeft niet op de wachtlijst

ambulante ggz
Als een patiënt in de ggz langer dan 4 weken op de wachtlijst staat, kun je dat melden bij de zorgverzekeraar.