Home Tags VWS

VWS

Jeugdhulp

Wachtlijsten moeten korter, maar wie gaat de hulp geven?

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een te lange wachtlijst, oordeelde de inspectie vorige week. Wachtlijsten betekenen: ga maar terug naar dat onveilige huis. Maar het probleem is groter dan die ene wachtlijst, zegt FNV bestuurder Maaike van der Aar. 'De hele sector is in crisis.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Prinsjesdag: Meer geld voor zorg en kwetsbare burgers

Op Prinsjesdag heeft het “oude kabinet” een hart onder de riem gestoken bij kwetsbare groepen: de koopkracht wordt verbeterd. Het Kabinet trekt hiervoor 425 miljoen euro uit.
Eenzaamheid

Wat kan de professional doen tegen eenzaamheid?

eenzaam
Werk mee aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid van je cliënt.
Wet- en regelgeving

Hoofdpunten begroting ministerie VWS en SZW

hoofdlijnen begroting VWS en SZ
Het kabinet trekt komend jaar 140 miljoen euro extra uit voor de zorg in de verpleeghuizen.
Wijkteam

Wie gaat meer kennis in sociale sector betalen?

Een stimuleringsprogramma voor de sociale sector kreeg van alle kanten applaus en is hard nodig.
Kort voor de zomer kwam de staatssecretaris met het langverwachte antwoord op ‘Sociaal werk op solide basis’ van de Gezondheidsraad. Een pleidooi voor een duurzaam kennissysteem in de sociale sector. Wij hielden onze adem in.
E-health

Digitale behandeling ggz biedt kansen

Cognitieve gedragstherapie op afstand kan van waarde zijn voor mensen met een depressie of die een alcoholprobleem hebben.
Digitale behandeling en preventie van psychische problemen (eMental-health) kan net zo goed werken als face-to-face-therapie. Toch maakt de ggz hier nog onvoldoende gebruik van.
Wmo

Burger betaalt de rekening voor pgb-debacle’

De Nationale Ombudsman heeft het rapport over het debacle bij de uitvoering van het nieuwe pgb-trekkingsrecht gepubliceerd.
Wijkteam

De ernst van meldingen jeugdhulp neemt toe’

jeugdzorg
Uit de meldingen van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de generalistische manier van werken een probleem is.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Herken jij de dilemma’s bij ouderenmishandeling?

ouderenmishandeling
Je ziet een collega of een familielid die een oudere te hardhandig aanpakt. Wat doe jij?
Wmo

Grondig onderzoek naar invoering pgb

pgb
De ministeries van VWS en Sociale Zaken worden op de vingers getikt door de Rekenkamer.