Home Tags VUmc

VUmc

GGZ sluit niet aan bij probleemgedrag allochtone jeugd

probleemjongere
Kinderen met een etnische achtergrond hebben meer maatschappelijke problemen en daarom meer psychiatrische aandoeningen.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Meldcode beschermt tegen tuchtzaken

De politiek moet het mogelijk maken dat vertrouwensarts 24 uur bereikbaar is
Om kindermishandeling beter aan te pakken, moet elke gemeente een vertrouwensarts 24 uur beschikbaar hebben.

Arts minder bereid tot euthanasie bij psychische klachten

Niet alle artsen zijn even bereidwillig om een euthanasieverzoek van een cliënt uit te voeren.
Niet alle artsen zijn even bereidwillig om een euthernasieverzoek van een cliënt te respecteren.
Dementie

Kans op Alzheimer vroeger te voorspellen

Kans op Alzheimer vroeger te voorspellen
Jaren voordat iemand de ziekte van Alzheimer krijgt, is het begin van de ziekte al in de hersenen te zien. ‘Als we alzheimer vroeger kunnen voorspellen, is de ziekte hopelijk beter te behandelen.’
Eenzaamheid

Depressieve ouderen voelen zich eenzamer

Depressieve ouderen voelen zich eenzamer
Het grootste gedeelte van de ouderen met depressieve klachten voelt zich ook eenzaam. Depressieve ouderen die last hebben van eenzaamheid zijn er geestelijk slechter aan toe dan depressieve ouderen die zich niet eenzaam voelen. Tijdens een onderzoek van het VUmc beoordeelden de eenzame deelnemers hun levenskwaliteit bovendien lager dan de andere groep.
Verslaving

Alcoholverslaving en depressie houden elkaar in stand

Alcoholverslaving en depressie houden elkaar in stand
Alcoholverslaving en een depressie of angststoornis veroorzaken elkaar en houden elkaar in stand. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Lynn Boschloo. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VUmc).

Allochtone patiënten maken revalidatie vaker niet af

Allochtone patiënten maken revalidatie vaker niet af
Uitval uit de revalidatie is bij patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond tweemaal hoger (28%) dan onder autochtone patiënten (13,7%). Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van ergotherapeut Maurits Sloots. 'Structureel gebruik van professionele tolken en visuele voorlichting bieden een oplossing.'

Laatste levensfase liever niet in het ziekenhuis

Laatste levensfase liever niet in het ziekenhuis
De meeste mensen sterven als hun tijd eenmaal is gekomen bij voorkeur thuis of in het verzorgingshuis. Desondanks overlijdt 40 procent van de mensen in het ziekenhuis. Dit zijn patiënten die niet onverwacht overlijden, zo melden onderzoekers van het Nivel en VUmc.
Wijkteam

Samenhang en eigen regie in ouderenzorg

Samenhang en eigen regie in ouderenzorg
Betere afstemming tussen zorgverleners en eigen regie van de cliënt. Het Geriatrisch zorgmodel moet meer samenhang brengen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Het ouderennetwerk van VUmc en partners gaat onderzoek doen naar de effectiviteit.
Dementie

Vier keer zo veel depressie bij partners van dementerenden

Vier keer zo veel depressie bij partners van dementerenden
Partners van patiënten met dementie hebben een vier keer zo grote kans op depressie vergeleken met mensen met een partner zonder dementie. Dit schrijven onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het American Journal of Geriatric Psychiatry.