Home Tags Volwasseneneducatie

volwasseneneducatie

Participatie

Maurice de Greef: ‘Samen de volwasseneneducatie weer op de kaart zetten’

De Nederlander Maurice de Greef bekleedt sinds september de nieuwe UNESCO-leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel. De Greef was al gastprofessor ‘Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ aan dezelfde instelling. Zijn ambitie: laten zien hoe belangrijk de volwasseneneducatie is.
Participatie

Van volwasseneneducatie naar levenslang leren

Na 21 jaar volwasseneneducatie (VE), waarbij de zelfredzaamheid van burgers via cursussen, vooral in de Nederlandse taal en alfabetisering, in regionale opleidingscentra (roc’s) werd verbeterd, is nu de tijd aangebroken om levenslang leren voor iedereen centraal te stellen. Hoe is levenslang leren voor iedereen te realiseren?