Home Tags VOG

VOG

Vrijwilligers

Zwarte lijst ontucht plegende vrijwilligers werkt niet

Sportkoepel NOC*NSF en vrijwilligerskoepel NOV gaan hun zwarte lijsten met ontucht plegende vrijwilligers combineren. Of dat echt zin heeft, is de vraag. De gecombineerde lijst telt ongeveer twaalf namen. 'Verenigingen lossen het liever zelf op.'
Jeugdhulp

De stelling: Een vrijwillige mentor kan niet zonder VOG

De gemeente Rotterdam wil dat de Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), een vrijwillige volwassene die als vertrouwenspersoon fungeert en is gekozen door de jongere zelf, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen. Verstandig om misbruik of negatieve invloed tegen te gaan?
Vrijwilligers

Gratis VOG voor alle vrijwilligers

Gratis VOG voor alle vrijwilligers
Alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie, moeten een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Minister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Het is mijn verwachting dat de nieuwe regeling vanaf 1 november 2018 in werking zal treden.’
Wet- en regelgeving

De stelling: Scherpere screening in opvang voorkomt misbruik

De screening van kinderopvangpersoneel wordt flink aangescherpt, om misbruik tegen te gaan. Iedereen die vanaf 1 maart 2018 regelmatig aanwezig is tijdens opvanguren, moet zich inschrijven in het nieuwe personenregister en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Komt dat de veiligheid ten goede?
Wet- en regelgeving

Wat betekent het regeerakkoord voor het sociaal werk?

Wat betekent het regeerakkoord voor het sociaal domein? Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland zocht het uit. ‘We zien in het akkoord weinig terug van de uitdagingen waar gemeenten voor staan in het sociaal domein.’
Jeugdhulp

We zijn te veel op de stoel van ouders gaan zitten’

Jouw Ingebrachte Mentor, JIM, heeft succes bij jongeren die uithuisgeplaatst dreigen te worden. Een mentor uit het eigen netwerk zorgt er samen met ouders en professionals voor dat jongeren thuis ambulant begeleid kunnen worden.
Vrijwilligers

Drie vragen aan…

Joost van Alkemade, directeur van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.
Wet- en regelgeving

Extra gratis VOG’s beschikbaar

VOG-ThinkstockPhotos.jpg
Naast de structurele 100.000 gratis VOG's stelt de staatssecretaris dit jaar nog eens 20.000 extra VOG’s gratis beschikbaar.
Wijkteam

Vrijwilligersorganisaties zien af van VOG

VOG voor vrijwilligers
De Verklaring Omtrent Gedrag wordt te duur voor veel organisaties die met vrijwilligers werken.
Wet- en regelgeving

Gratis VOG blijft voor beperkte groep

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft geen geld om meer vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te geven.