Home Tags VN-verdrag

VN-verdrag

Participatie

Blog: Inclusie begint bij toegankelijkheid

Ineke Boerefijn is coördinerend beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens
Veel gemeenten zetten zich in om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Goed om hier, op de Internationale dag van de mensenrechten, bij stil te staan. Wat gaat er goed en wat kan er beter?
Wet- en regelgeving

De Regels: Spelregels voor budget vernieuwing jeugdhulp

Om in aanmerking te komen voor budget om jeugdhulp te vernieuwen, moet een jeugdzorgregio een meerjarig transformatieplan indienen.
Wmo

Beleid werkt sociale inclusie tegen

‘Participatie op gelijke voet’ is het doel van de Wmo en het VN-verdrag. De wijk is een belangrijke plek om dit vorm te geven. Maar draagt al het beleid daar wel aan bij?
Participatie

Beleid als belemmering voor sociale inclusie in de wijk

‘Participatie op gelijke voet’ is het doel van de Wmo en het VN-verdrag. De wijk is een belangrijke plek om dit vorm te geven. Er wordt dus veel verwacht van de wijk als plek, bijvoorbeeld bij sociale inclusie van mensen met een beperking. Maar draagt al het beleid daar wel aan bij?

Blog: Digitale toegankelijkheid is een mensenrecht

Voor mensen met een beperking zijn veel websites in Nederland nog niet toegankelijk. Maar digitale toegankelijkheid is een mensenrecht. Online informatie moet bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Samenleving moet toegankelijker voor kinderen met beperking

Kinderen en jongeren met een handicap hebben niet dezelfde kansen als andere kinderen. Drie van de vier Nederlanders vindt dat dit snel moet veranderen. Bijvoorbeeld door ze samen naar school te laten gaan met kinderen zonder handicap.

Blog: Pas in 2045 kunnen we met de trein overal naar toe

EPI-Marcel-Kolder.JPG
Volgens het VN-verdrag moet Nederland voor iedereen toegankelijk zijn. De NS kan pas in 2045 aan deze eis voldoen. Tot die tijd blijven vele stations onbereikbaar voor mensen met een beperking.

Blog: Beste Martin van Rijn

EPI-Marcel-Kolder.JPG
Wat ik nog voor me zie is de vriendelijke omhelzing die u een blijde Pauline Gransier gaf, zittend in haar rolstoel, toen het VN-verdrag voor een toegankelijk Nederland voor mensen met een handicap door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Blog: VN-verdrag gehandicapten nu van kracht

Vandaag treedt het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap in werking in Nederland.

‘VN-verdrag maakt sociaal werk gemakkelijker’

De sociaal werker gaat vooral verschil gaat merken in de informatievoorziening aan de cliënt.