Home Tags VGN

VGN

Wet- en regelgeving

Afgewezen Wajong-aanvragen opnieuw tegen het licht houden’

Bij één op de vijf jongeren met een arbeidsbeperking gaat het mis bij de beoordeling voor een Wajong-uitkering, blijkt uit een intern onderzoek van het UWV. ‘Het is een grote stap om zo’n keuring aan te vragen. De gevolgen van een foute beoordeling zijn ingrijpend, het betekent dat jongeren levenslang veroordeeld zijn tot de bijstand.’
LVB

Langdurige ondersteuning nodig voor gedetineerden met lvb

Van alle mensen in detentie heeft volgens schatting veertig procent een licht verstandelijke beperking (lvb). Zet een levensloopondersteuner naast een (ex-) gedetineerde met lvb en er is minder recidive, meer maatschappelijke participatie en er zijn minder schulden. Aldus de VGN.

Duizenden medewerkers tekort in gehandicaptenzorg

1-Gehandicaptenzorg-iStock.jpg
'We verwachten nog voor 2020 een tekort van 3500 medewerkers. Als de investeringen in de ouderzorg doorgaan, loopt dat tekort op omdat dan ook de ouderenzorg gaat plaatsnemen aan de oever van een te kleine vijver waarin ook de gehandicaptenzorg vist.'
Wet- en regelgeving

Systeemdwang verhindert goede zorg voor gehandicapten

Gehandicapt-PicScout.jpg
‘Veel mensen met een beperking ondervinden dagelijks problemen met de wetgeving in de gehandicaptenzorg.'

Steun bestuurder cruciaal bij aanpak agressie

agressie in de zorg
Het bestuur zet een belangrijke eerste stap in het terugdringen van agressie.
Eenzaamheid

Wat kan de professional doen tegen eenzaamheid?

eenzaam
Werk mee aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid van je cliënt.

Belangenbehartigers bundelen samenwerking

Mensen met een beperking moeten waar mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen en eigen keuzes kunnen maken.
Mensen met een beperking krijgen een sterkere vertegenwoordiging. Twee grote belangenorganisaties en een landelijk steunpunt voor cliëntenraden gaan vergaand samenwerken. De organisaties verstevigen elkaars uitgangspunten in een gezamenlijke werkagenda. Hiervoor hebben zij vorige week een intentieverklaring getekend.

Eisen gemeenten niet altijd haalbaar voor gehandicaptenzorg

30 procent van de instellingen liet weten het lastig te vinden om op het gebied van verantwoording
Veel instellingen in de gehandicaptenzorg hebben moeite om te voldoen aan alle eisen van gemeenten op het gebied van verantwoording, kwaliteit en registratie.

Jeugdzorg: wel contract maar minder geld

Jeugdzorg: wel contract maar minder geld
Bijna 80 procent van de jeugdzorgaanbieders verwacht per 1 december afspraken over de jeugdzorg rond te hebben in de eigen jeugdzorgregio. Maar wel voor minder geld. Meer dan de helft van de aanbieders verwacht 10 tot 30 procent minder budget te krijgen voor de jeugdzorg.
Wmo

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. De Kamer deed een belangrijke aanpassing: Kinderen met een zware handicap, die thuis worden verzorg, kunnen ook thuis blijven. Verder zijn in 2015 voor mensen met zware zorg 280.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen verzekerd.