Home Tags Verzorgenden

verzorgenden

Wmo

Voorbehouden handelingen verzorgenden nog ter discussie

De stuurgroep schuift de discussie voor zich uit over medische handelingen door verzorgenden.

Vier van vijf zorgverleners gaat met plezier naar werk

Verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuner zijn het meest positief over het contact met de cliënt.

Verzorgenden kunnen onderbezetting weer melden

onderbezetting vakantie
Professionals met een te hoge werkdruk door de vakantieperiode kunnen dat melden.
Wet- en regelgeving

Belangrijke aanpassingen in beroepscode verzorgenden

Belangrijke aanpassingen in beroepscode verzorgenden
Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen nu één beroepscode raadplegen, in plaats van vier verschillende.
Wet- en regelgeving

‘Zelfstandigen, meld je bij je gemeente’

'Zelfstandigen
Verzorgenden en verpleegkundigen die zelfstandig werken, moeten nu al contact leggen met de gemeente willen ze in 2015 hun cliënten houden. ‘Gemeenten hebben zelfstandigen niet in beeld. Meld je bij je gemeente, anders mis je de boot en heb je straks geen werk’, zegt Francis Bolle van de beroepsvereniging V&VN.
Dementie

Hulpeloze agressie

Hulpeloze agressie
Tijdens de opening van een servicelocatie in de gehandicaptenzorg hoorde ik de voorzitter van de VGN spreken. Een boeiend kritisch betoog over wat er niet goed gaat in de gehandicaptenzorg. Maar gelukkig ook over wat goed gaat en hoe de toekomst eruit gaat zien met alle wettelijke wijzigingen.
Wmo

Zorgen vanuit je hart

'Weer een wet erbij zorgt echt niet voor meer tijd voor de douchebeurt of een wandeling'
De zomerperiode ligt achter ons; het reces is voorbij, de files zijn weer dagelijks merkbaar. Kortom, Nederland komt weer langzaam op gang. Het was echter geen rustige zomer voor de ouderenzorg, want de sector is de afgelopen periode veel in het nieuws geweest. Thuiszorgmedewerkers die protesteerden voor baanbehoud. Studenten die massaal kiezen voor een studie in de zorg. Kamers in het verpleeghuis die na overlijden te snel moeten worden leeggehaald. Maar één bericht sprong er voor mij echt uit en daar heb ik me door de toon enorm aan gestoord. Dit betreft het nieuws over het intrekken van het wetsvoorstel Beginselwet AWBZ-zorg.
Wet- en regelgeving

Recht op douchebeurt komt in nieuw voorstel

Recht op douchebeurt komt in nieuw voorstel
De ministerraad heeft het veelbesproken wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen op advies van staatssecretaris van Rijn ingetrokken. De eisen voor goede zorg die in deze wet worden genoemd, worden nu opgenomen in een nieuw wetsvoorstel voor de AWBZ.