Home Tags Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Bij psychische mishandeling worden grenzen eerder opgerekt

Nederlandse kindcheck is meest succesvolle instrument wereldwijd
Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan onder 1068 gezinnen die zijn aangemeld bij Veilig Thuis voor kindermishandeling of partnergeweld. De onderzoekers hebben zowel de ouders als de kinderen ondervraagd. ‘Wij zijn geschrokken van de aantallen incidenten en de ernst van het geweld.’
Jeugdhulp

1Gezin 1Plan: Op zoek naar de oplossing die goed genoeg is

De gelijkwaardige en positieve benadering in de werkmethode 1Gezin1Plan wordt door professionals én gezinnen genoemd als een echte stimulans. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. De onderzoekers constateren wel dat de verschillen tussen verschillende professionele organisaties in de benadering van gezinnen te groot zijn.
Zelfredzaamheid

Nieuw concept eigen kracht verbetert samenwerking

Het begrip “eigen kracht” is vaak niet eenduidig gedefinieerd en dat maakt het werken aan eigen kracht moeilijk. Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelden een ‘richtinggevend concept’ voor het begrip.

Weinig discriminatie door werkers zorg en welzijn

Stagiaires met een niet-westerse achtergrond komen veelal terecht in de zorg- en welzijnssectoren.
Wijkteam

Sociaal professional is nodig in superdiverse wereld

Volgens Hans Boutellier heeft de sociaal professional een taak in het ‘inclusief houden van de samenleving’.
Participatie

Professional kent ‘verborgen vrouw’ niet altijd

onderzoek naar verborgen vrouwen
In Den Haag worden tussen de 190 tot 250 vrouwen door hun man gedwongen om geïsoleerd te leven.
Wmo

Helft zorgwerkers kent een mishandelde oudere

ouderen
Bijna de helft van de beroepskrachten kent tenminste één geval van ouderenmishandeling.
Wmo

6 tips voor toezicht op de Wmo

6 tips voor toezicht op de Wmo
De nieuwe Wmo is een feit, maar het toezicht op de uitvoering ervan moet nog georganiseerd worden.
Armoede en Schuldhulpverlening

Samenleving vergroot schuldenproblematiek onnodig’

'Samenleving vergroot schuldenproblematiek onnodig'
Volgens het Nibud moet de aanpak van schulden zich meer richten op preventie. 'Financiële problemen worden nu nog te vaak gezien als het gevolg van eigen handelen, maar op dit moment draagt de omgeving nog te vaak bij aan verergering van de schuldenproblematiek.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Jongeren keuren eigen opvangcentrum

Jongeren keuren eigen opvangcentrum
Jongeren die gebruik hebben gemaakt van de jongerenopvang in de gemeente Utrecht, hebben zelf de kwaliteit van hun opvangcentrum beoordeeld. Een bijzondere vorm van cliëntenparticipatie vinden de begeleiders: 'Ik gun ieder cliëntenplatform zo'n project.'