Home Tags Verwarde personen

verwarde personen

Verwarde personen

Blog: Uitbehandeld. En dan?

Piet-Hein Peeters
Net voor de kerst werd in Arnhem een twaalfjarige jongen door zijn vader om het leven gebracht. Dergelijke, even tragische als dramatische, gebeurtenissen leveren een standaard patroon aan reacties op. Veel giswerk, de nodige niet direct betrokken deskundigen die op basis van niet volledige informatie voor journalisten en publiek een inschatting maken.
Verwarde personen

Rol buren voor mensen met psychische kwetsbaarheden belangrijk en veelbelovend

Buren blijken met eenvoudige tips een belangrijke rol te kunnen spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat blijkt uit pilotprojecten die Samen Sterk zonder Stigma uitvoerde. Gemeenten kunnen profiteren van de opgedane kennis.
Verwarde personen

Vier deskundigen over: ‘Er moet nog heel veel gebeuren’

Onlangs verscheen het eindrapport van het Schakelteam Personen met verward gedrag. Wordt de zorg voor deze kwetsbare mensen nu echt beter? ‘We zijn erachter gekomen dat de systeemwereld behoorlijk weerbarstig is.’
Verwarde personen

Drie vragen aan…

Christine Kuiper, projectleider Kennisnetwerk verward gedrag.
Verwarde personen

Investeer in sociale basis om verwarde personen echt te helpen

We zijn nog niet ver genoeg in het realiseren van een sluitende aanpak rondom verwarde personen. Dat blijkt uit een peiling van Sociaal Werk Nederland. Er zijn goede voorbeelden en het lukt aardig om de zorg, het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. ‘Nu moet er nog een verschuiving in de financiering komen, anders blijf je dweilen met de kraan open.’
Verwarde personen

Met een kaartje de crisis voorkomen

met een kaartje de crisis voorkomen
De Crisiskaart wint aan populariteit in de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Birgitta de Leeuw leidt het project dat de kaart in Nederland een vaste plek moet geven. ‘Kwetsbare mensen hebben hun hele vangnet bij zich.’
Verwarde personen

Meer inspanning nodig voor hulp aan verwarde mensen

Meer inspanning nodig voor hulp aan verwarde mensen
Het lukt steeds beter om mensen met verward gedrag de hulp en ondersteuning te geven die ze nodig hebben, maar we zijn er nog niet. ‘We hebben te maken met een weerbarstige werkelijkheid en complexe problemen en systemen.’
Verwarde personen

Blog: Ouders wel of niet informeren over opname kind?

Patty van Amsterdam is blogger bij Zorg+Welzijn
Een discussie op de Facebookpagina van ‘De nieuwe GGZ’ heeft me aan het denken gezet. De discussie ging over het dilemma of ouders wel of niet mogen worden ingelicht als hun kind dit, na een opname, niet wil. En dan heb ik het over volwassen kinderen. Het antwoord is ‘nee’. Dit mag niet. Volgens de regels.
Wmo

Wim van der Meeren: Meer zorgeuro’s naar arbeidsparticipatie

Zorgverzekeraar CZ ontdekt stapje voor stapje het sociaal domein. Wim van der Meeren: ‘Er is een te groot gat tussen thuis en specialistische zorg intramuraal.’
Verwarde personen

Wij kunnen onvoldoende inspelen op zorg aan verwarde personen’

De uitgaven in de ggz zijn gestegen, berekende de koepel Zorgverzekeraars Nederland. Dus de zorg aan ‘verwarde personen’ is uitgebreid en verbeterd? Dat niet, zegt GGZ Nederland. ´De ggz-instellingen moeten zich aan vaste productieafspraken houden en kunnen daardoor niet werken aan verbetering van de ambulante zorg.’