Home Tags Verwarde personen

verwarde personen

Verwarde personen

Drie vragen aan…

Christine Kuiper, projectleider Kennisnetwerk verward gedrag.
Verwarde personen

Investeer in sociale basis om verwarde personen echt te helpen

We zijn nog niet ver genoeg in het realiseren van een sluitende aanpak rondom verwarde personen. Dat blijkt uit een peiling van Sociaal Werk Nederland. Er zijn goede voorbeelden en het lukt aardig om de zorg, het sociaal domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. ‘Nu moet er nog een verschuiving in de financiering komen, anders blijf je dweilen met de kraan open.’
Verwarde personen

Met een kaartje de crisis voorkomen

met een kaartje de crisis voorkomen
De Crisiskaart wint aan populariteit in de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Birgitta de Leeuw leidt het project dat de kaart in Nederland een vaste plek moet geven. ‘Kwetsbare mensen hebben hun hele vangnet bij zich.’
Verwarde personen

Meer inspanning nodig voor hulp aan verwarde mensen

Meer inspanning nodig voor hulp aan verwarde mensen
Het lukt steeds beter om mensen met verward gedrag de hulp en ondersteuning te geven die ze nodig hebben, maar we zijn er nog niet. ‘We hebben te maken met een weerbarstige werkelijkheid en complexe problemen en systemen.’
Verwarde personen

Blog: Ouders wel of niet informeren over opname kind?

Patty van Amsterdam is blogger bij Zorg+Welzijn
Een discussie op de Facebookpagina van ‘De nieuwe GGZ’ heeft me aan het denken gezet. De discussie ging over het dilemma of ouders wel of niet mogen worden ingelicht als hun kind dit, na een opname, niet wil. En dan heb ik het over volwassen kinderen. Het antwoord is ‘nee’. Dit mag niet. Volgens de regels.
Wmo

Wim van der Meeren: Meer zorgeuro’s naar arbeidsparticipatie

Zorgverzekeraar CZ ontdekt stapje voor stapje het sociaal domein. Wim van der Meeren: ‘Er is een te groot gat tussen thuis en specialistische zorg intramuraal.’
Verwarde personen

Wij kunnen onvoldoende inspelen op zorg aan verwarde personen’

De uitgaven in de ggz zijn gestegen, berekende de koepel Zorgverzekeraars Nederland. Dus de zorg aan ‘verwarde personen’ is uitgebreid en verbeterd? Dat niet, zegt GGZ Nederland. ´De ggz-instellingen moeten zich aan vaste productieafspraken houden en kunnen daardoor niet werken aan verbetering van de ambulante zorg.’
Verwarde personen

Redactioneel: Lakmoes proef

Piet-Hein Peeters
Net voor het vallen van de deadline van dit nummer publiceerde het Algemeen Dagblad het aantal meldingen van mensen met verward gedrag in 2017. Twaalf procent stijging ten opzicht van het jaar ervoor, in totaal 83500, in 2013 waren het er 52000.
Verwarde personen

Zorgsector verzuimt politie te ondersteunen in aanpak verwarde personen’

Het aantal meldingen over incidenten met verwarde personen blijft stijgen. Maar wat zegt dit? Bauke Koekkoek: ‘We maken ons met elkaar heel veel zorgen en organiseren van alles rondom een probleem waarvan we eigenlijk nog steeds niet weten hoe groot of hoe ernstig het precies is en vooral hoe het echt in elkaar zit.'
Verwarde personen

Nog te weinig verbinding tussen ggz en sociaal domein’

'Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben veel meer zorgbehoefte op maatschappelijk gebied dan we denken.' Dat zegt hoogleraar Stynke Castelein. Om aan die zorg te voldoen, hebben de ggz en het sociaal domein elkaar nodig. ‘Maar die verbinding is er nog te weinig.’