Home Tags Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Blog: Vertrouw niet op de vertrouwenspersoon

Merel van Dorp is journalist en sociaalwetenschapper, gespecialiseerd in jeugdzorg en risicojeugd.
Misbruikschandalen op sportclubs vinden nog altijd plaats. Een vertrouwenspersoon op de vereniging moet seksueel overschrijdend gedrag van trainers eerder aan het licht brengen. Of dat werkt, waag ik te betwijfelen.

Binnenhof van buitenuit: Rol en positie van vertrouwenspersonen

Op 14 juni heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar reactie op het rapport ‘Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek 1 had als doel de huidige rol en positie van vertrouwenspersonen in kaart te brengen, en te zoeken naar succes- en faalfactoren voor de inzet van vertrouwenspersonen, plus verbetermogelijkheden.
Wijkteam

Buurtsportcoach is waardevolle partner voor het wijkteam

Buurtsportcoach is waardevolle partner voor het wijkteam
Verspreid over vrijwel alle Nederlandse gemeenten, werken zo’n 4500 buurtsportcoaches. Ze werken in de wijk, kennen de inwoners en zijn vaak vertrouwenspersoon of rolmodel. Waardevolle partners dus voor wijkteams. Maar die samenwerking is (nog) niet vanzelfsprekend. ‘Buurtsportcoaches zijn verbinders, geen hulpverleners.’
Jeugdhulp

Het keukentafelgesprek: Jenine Timmers (45) is directeur van het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Op de Oude Rijn tuft een sleepbootje voorbij, vader met kapiteinspet achter het roer, de kinderen met de benen bengelend over het gangboord joelend over de koude waterspetters. ‘Gaat de hele dag door’, zegt Jenine Timmers, directeur van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ze heeft vanaf de keukentafel op de vide van de Leidse woning uitzicht op het water.