Home Tags Verpleegkundige

verpleegkundige

Ervaringsdeskundig

De cliënt spreekt: ‘Ik voel me soms rot als mijn zonen me helpen’

‘Mijn carrière in de zorg begon als verpleegkundige in het Slotervaartziekenhuis. En eindigde als verzorgende in de thuiszorg, een paar jaar geleden.
Eenzaamheid

Verpleegkundigen zien eenzaamheid onder cliënten toenemen

Verpleegkundigen zien eenzaamheid onder cliënten toenemen
Door de toenemende werkdruk en de personeelstekorten hebben (wijk)verpleegkundigen minder tijd voor hun eenzame cliënten. Terwijl de eenzaamheid juist toeneemt. Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging V&VN.
Wijkteam

Geen geld voor bijscholing verpleegkundige

Zorginstellingen stellen volgens verpleegkundigen en verzorgenden te weinig tijd en budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering.
Wmo

Voorbehouden handelingen verzorgenden nog ter discussie

De stuurgroep schuift de discussie voor zich uit over medische handelingen door verzorgenden.

Vier van vijf zorgverleners gaat met plezier naar werk

Verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuner zijn het meest positief over het contact met de cliënt.

Verschil moet er zijn

In de praktijk wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen de begeleider en de verpleegkundige
Wmo

Verpleegkundige moet duidelijke rol in zorgteam krijgen

verpleegkundige in het zorgteam
Hoe kun je met je zorgteam de beste zorg geven aan ouderen?

Verzorgenden kunnen onderbezetting weer melden

onderbezetting vakantie
Professionals met een te hoge werkdruk door de vakantieperiode kunnen dat melden.
Wijkteam

Ouderen vereenzamen en eten slecht’

Ouderen vereenzamen en eten slecht
Het nieuwe zorgsysteem eist zijn tol onder ouderen. ‘Als de dagopvang wordt opgeheven betekent dat vereenzaming.'
Wijkteam

Meer tijd voor wijkverpleegkundige mogelijk’

Voor 1 mei moeten alle patiënten een nieuwe diagnose krijgen
Wijkverpleegkundigen zijn te veel bezig met administratie en komen daardoor nauwelijks aan werken toe.