Home Tags Verlengde jeugdzorg

verlengde jeugdzorg

Jeugdhulp

Jongeren gaan na hun 18de niet zelf hun hulp regelen’

Jongeren worden op hun 18de wettelijk als volwassen gezien, ook voor jeugdhulp. Tenzij de professional vraagt de jeugdhulp te verlengen en de gemeente dat goedkeurt. Maar dat gebeurt niet vaak omdat elke gemeente weer eigen regels heeft. Bas Wijnen van het NJi pleit voor ‘contact zoeken met de jongeren’ in plaats van professionele hulp opleggen.