Home Tags Veilig Thuis

Veilig Thuis

De boel de boel: Wim Striker

‘Ik speel saxofoon, gitaar en trombone. Dat heb ik mezelf geleerd, zonder een noot te kunnen lezen. Op de zolder van het kinderhuis waar ik in de jaren tachtig als hulpverlener werkte, improviseerde ik dikwijls samen met de kinderen die ook een instrument bespeelden.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Veilig Thuis zonder wachtlijst door dubbel zo veel personeel

Kritiek op de Veilig Thuis-organisaties is een terugkerend fenomeen. Wachtlijsten, gebrek aan goede samenwerking en kinderen in onveilige situaties komen in de media. Gaan de professionals gebukt onder deze negatieve aandacht? ‘De drempel om te melden wordt hoger als een negatief beeld ontstaat.’
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Veiligheid in tijden van verandering

Veilig Thuis ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen twee organisaties met verschillende doelgroepen. Ze heeft ook nog eens te maken met een veranderende meldcode, een toegenomen aantal meldingen en gewijzigde lokale omstandigheden. JeugdenCo sprak hierover met Twee Veilig Thuis-organisaties die volgens de inspectie goed bezig zijn.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Inspectie vindt wachtlijst Veilig Thuis ´zeer risicovol´

Vijf van de 26 Veilig Thuis organisaties hebben een wachtlijst voor het starten van onderzoek na een melding van een onveilige situatie voor een kind. Een rol daarbij speelt ook dat de samenwerking onder hulpverleners onvoldoende is. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Mishandelde kinderen vooral uit eenoudergezin

Twee op de vijf kinderen die zijn geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling leeft in een eenoudergezin of in een gezin waarvan de ouders geen betaalde arbeid hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder 16 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.
Wijkteam

De meldcode wordt aangescherpt

Huiselijk-geweld-iStock.jpg
Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen kaders opstellen die hen helpen om te bepalen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.
Wijkteam

Veilig Thuis: ‘We liggen terecht onder een vergrootglas’

Mishandeling-Fotolia.jpg
‘Het beeld dat er bij veel Veilig Thuizen wachtlijsten zijn, klopt niet.' Dat zegt Debbie Maas, adjunct-directeur van Veilig Thuis West-Brabant.
Wijkteam

Screening kindermishandeling is geen diagnose

kindermishandeling
Van de 100 positieve screeningsuitslagen bij vermoeden van kindermishandeling zouden er 92 onterecht zijn. ‘Het gaat hier om herkennen van signalen, niet om een diagnose’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.
Wijkteam

Contact Veilig Thuis wordt als heftig gezien’

Bijna de helft van de kinderen in groep 7 en 8 heeft ingrijpende ervaringen, blijkt uit onderzoek. Leerkrachten zijn vaak bang om contact op te nemen met Veilig Thuis als ze vermoeden dat er iets mis is.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Verbreek taboe rond financieel misbruik van ouderen

1-Ouderenmishandeling-Ministerie-van-VWS.jpg
Om het taboe rond financieel misbruik van ouderen bespreekbaar te maken, startte staatssecretaris Van Rijn vandaag een campagne om financieel misbruik tegen te gaan en bespreekbaar te maken.