Home Tags Valpreventie

valpreventie

Zelfredzaamheid

Meer aandacht voor valpreventie nodig

Het aantal mensen dat overlijdt door een val is de laatste vijf jaar met zestig procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. ‘Er overlijden bijna zes keer zoveel mensen door een val als in het verkeer.’
Zelfredzaamheid

65-plusser valt veel en hard

In 2016 zijn ruim 96.000 mensen van 65 jaar en ouder gevallen en behandeld op de spoedeisende hulp. Om dat cijfer snel terug te brengen is het nodig dat senioren en ouderen meer bewegen.

Lowlands moet boost geven aan valpreventie voor ouderen

vallende-oudere-iStock.jpg
Dronken jongeren en valpreventie voor ouderen. Het lijken twee onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben, maar de Hogeschool van Amsterdam bewijst het tegendeel.
Wmo

Oudere moet zelf aan valpreventie doen

Valpreventie-ANP.jpg
Het aantal valongevallen onder ouderen blijft stijgen. Het stijgt zelfs harder dan volgens de vergrijzing verklaard kan worden.
Wijkteam

Virtuele looptraining zeer effectief voor vallende ouderen

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een virtuele looptraining ontwikkeld die het risico om te vallen met bijna de helft vermindert.

Ouderen vallen minder vaak door nieuwe valtherapie

000vallen.jpg
Dankzij de nieuwe therapie Zicht op Evenwicht daalt het aantal valincidenten met 30%.