Home Tags Vakbekwaamheid

vakbekwaamheid

Wijkteam

Nieuwe beroepsvereniging voor wijkverpleegkundigen

De start van het nieuwe jaar is ook de start van een nieuwe beroepsvereniging Voor De Wijk, Nederlandse Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen. Jos de Blok: ‘Het is een mooie tijd voor de wijkverpleging maar we moeten de vaart er wel in houden! Daar gaat ‘voor de wijk’ een bijdrage aan leveren.’

Onvoldoende

Onvoldoende
Ik heb nooit zo’n moeite met beoordelen. Het hoort bij het vak van docent en ook in trainingen geef ik feedback op de gewenste competenties. En toch zijn er ooit van die momenten dat het wringt en piept en zeurt wanneer ik niet anders kan dan een student een onvoldoende geven.
Vrijwilligers

Vrijwilliger kan welzijnswerk niet overnemen’

‘Vrijwilliger kan welzijnswerk niet overnemen’
'Vernieuwend welzijnswerk is niet het vervangen van betaald personeel door vrijwilligers. De nieuwe rol van het welzijnswerk vraagt om competenties en vakmanschap die van vrijwilligers niet gevraagd mogen worden.' De werkelijke opdracht ligt volgens Pascal van Wanrooy, adviseur bij Aleato, in het versterken van de civil society. Van Wanrooy reageert op het interview met John Beckers (bestuurder van WIJ in Breda): ‘Geen voorbeelden van innovatie in welzijnswerk gevonden’.

Welzijn Nieuwe stijl: geen nieuwe competenties, maar aandacht voor identiteit

Welzijn Nieuwe stijl: geen nieuwe competenties
‘Hulpverlenen is je cliënt leren om zijn problemen aan te pakken en zijn mogelijkheden te benutten’, zo staat in menig handboek te lezen. En zo zou ook de samenvatting van Welzijn Nieuwe Stijl kunnen luiden. Wat gaat er dan mis, dat er desondanks toch een professionele vernieuwing nodig is?
Vrijwilligers

Drie vragen aan Els Hofman: ‘Door EVC word je je bewust van wat je in huis hebt’

Drie vragen aan Els Hofman: ‘Door EVC word je je bewust van wat je in huis hebt’
Allochtone vrouwen empoweren door hun capaciteiten te erkennen. Dat bevordert hun participatie in de maatschappij. Ruim tweehonderd allochtone vrouwen uit zes verschillende steden startten in 2007 met het traject Erkenning Verworven Competenties (EVC). Daarvan hebben 180 vrouwen eind 2009 de hele route doorlopen en met succes afgerond. Zij weten nu wat zij kunnen, hebben een vrijwilligersbaan of zelfs een betaalde baan. Zorg + Welzijn stelt drie vragen aan Els Hofman van MOVISIE.
Armoede en Schuldhulpverlening

Dakloze ontwikkelt zijn eigen competenties

Dakloze ontwikkelt zijn eigen competenties
Elf cliënten uit de maatschappelijke opvang krijgen vandaag hun certificaat ‘Erkenning Verworven Competenties’. Anderhalf jaar lang hebben ze gewerkt aan zelfvertrouwen en zelfinzicht in wat ze kunnen. Niet per se voor een baan of opleiding, maar om zelf te kunnen nadenken over hoe ze zich verder willen ontwikkelen.

Welzijnsorganisaties zijn niet klaar voor de toekomst

Welzijnsorganisaties zijn niet klaar voor de toekomst
Er zal een grote omslag in denken plaats moeten vinden bij welzijnsorganisaties. Zij dienen alerter te zijn en nog meer als maatschappelijke onderneming te handelen. Het gebrek aan competenties bij het management is vaak het knelpunt. De focus ligt teveel op inhoud en te weinig op ondernemen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Dakloze werkt aan herstel met Erkenning Verworven Competenties

Dakloze werkt aan herstel met Erkenning Verworven Competenties
Inzicht in het eigen kunnen en vertrouwen in eigen vaardigheden. Met dat doel is MOVISIE drie pilots gestart voor daklozen om te werken aan hun maatschappelijk herstel. Het gaat om de herkenning en erkenning van verworven competenties.
Vrijwilligers

Competenties duidelijker bij vrijwilligerscentrale

Competenties duidelijker bij vrijwilligerscentrale
Over welke competenties moet men beschikken om goed te kunnen functioneren in een vrijwilligerscentrale? ‘Met de komst van de nieuwe basisfuncties voor vrijwilligersondersteuning is het belangrijk profielen op te stellen die daarbij horen’, zegt Ronald Hetem van kenniscentrum MOVISIE.
Wmo

Competenties van medewerkers Wmo-loketten onder de loep

Competenties van medewerkers Wmo-loketten onder de loep
Kennisinstituut MOVISIE neemt de gemeentelijke Wmo-loketten onder de loep. Doel is tot een overzicht te komen van taken en competenties van medewerkers bij deze balies. Hiermee kan de kwaliteit van dienstverlening bij de Wmo-loketten worden verbeterd.