Home Tags Uithuisplaatsing

uithuisplaatsing

Jeugdhulp

Ontevredenheid ouders betekent niet automatisch dat jeugdzorg slecht is’

‘Ontevredenheid ouders betekent niet automatisch dat jeugdzorg slecht is’
Het feitenonderzoek in de jeugdzorg, op basis waarvan soms ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsingen worden genomen, moet beter. Dat is te lezen in een nieuw actieplan. ‘Jeugdzorg Nederland staat hierachter omdat wij vinden dat dit moeilijke werk altijd beter kan.’
Jeugdhulp

Je hebt als hulpverlener pas de regie als je niet zelf de trekker bent

Je hebt als hulpverlener pas de regie als je niet zelf de trekker bent
In eerste instantie werd de JIMaanpak vooral gebruikt in een therapeutische context. Inmiddels wordt de JIM steeds vaker ingezet in het meer preventieve traject, bijvoorbeeld door wijkteams en jongerencoaches.
Participatie

Onderzoek: Waarom de alleenstaande moeder geen tegenprestatie levert

In Rotterdam leveren veel bijstandsgerechtigden een ‘tegenprestatie’, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Alleenstaande jonge moeders blijven echter vaak thuis. Hoe komt dat?
Jeugdhulp

We zijn te veel op de stoel van ouders gaan zitten’

Jouw Ingebrachte Mentor, JIM, heeft succes bij jongeren die uithuisgeplaatst dreigen te worden. Een mentor uit het eigen netwerk zorgt er samen met ouders en professionals voor dat jongeren thuis ambulant begeleid kunnen worden.
Jeugdhulp

Complex gezin heeft creatieve hulpverlener nodig’

Wat werkt in Hardinxveld-Giessendam om multiprobleemgezinnen op het goede spoor te krijgen? Integraal werken. ‘Ik zie het “Ik weet wat goed voor u is” weer terugkeren’, zegt Sandra Klokman, adviseur sociaal domein.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Vier deskundigen over: Zet niet het slachtoffer, maar de dader uit huis

De VVD zegt in haar verkiezingsprogramma dat bij kindermishandeling de dader uit huis moet worden geplaatst in plaats van het kind. Het is onrechtvaardig om het kind uit zijn vertrouwde omgeving te halen. Goed plan?
Jeugdhulp

Uithuisplaatsing zelden wens van kind

Uithuisplaatsing zelden wens van kind
Wanneer weet je zeker dat een gedwongen uithuisplaatsing een terechte beslissing is?

Toveren met een blokfluit

Toveren met een blokfluit
Onlangs was ik te gast bij een aantal teams gezinsvoogden. Alle teamleden kregen een casus voorgelegd, gebaseerd op mijn jeugd. Ze kregen een schets van mijn situatie: een leven met schulden, nauwelijks aandacht en pesten op school. De vraag was: hoe veilig was het voor Lucie om in haar gezin op te groeien?

Jongere weet heel goed wie mentor moet zijn’

‘Jongere weet heel goed wie mentor moet zijn’
Suzanne de Ruig is systeemtherapeut en kreeg begin dit jaar een telefoontje van een gezinsvoogd. Een autistische jongen met ouders die in gebreke blijven, moest naar een gespecialiseerde opvang. Maar daarvoor moest hij nog maanden wachten. En de situatie thuis was onhoudbaar.
Wet- en regelgeving

Kinderrechters willen Jeugdwet uitstellen

Kinderrechters willen Jeugdwet uitstellen
Er is een groot risico dat jongeren niet in de juiste opvangvoorziening komen, als de nieuwe Jeugdwet wordt ingevoerd. Kinderrechters doen een beroep op de Eerste Kamer.