Home Tags Tweedelijnszorg

tweedelijnszorg

Wijkteam

‘Scharrelruimte’ nodig voor het sociaal wijkteam

Professionals in het sociaal wijkteam verwijzen meer door dan nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van Vita Kemp, in opdracht van Sociaal Werk Nederland. ‘Sociaal werkers hebben ruimte nodig om met de cliënten aan de slag te gaan of te zoeken naar alternatieve oplossingen’, aldus Ernst Radius van SWN.
Wmo

Gezondheidsraad: ‘Vak sociaal werker uitbouwen’

Gezondheidsraad: ‘Vak sociaal werker uitbouwen’
‘Het sociaal werk moet uitgroeien tot een volwaardige en gezaghebbende professie.’ Dat adviseert de Gezondheidsraad in een advies aan de regering. Kenniscentrum Movisie en de MOgroep willen dat ‘het beroep van sociaal werker in ere wordt hersteld’. Met financiering en een kennisprogramma.
Wijkteam

Vrees voor misbruik wijkteams

Vrees voor misbruik wijkteams
Sociale wijkteams moeten ervoor waken dat experts uit de tweede lijn hun invloed niet gebruiken om extra klanten te krijgen. Zij zouden het contact met het wijkteam wel eens kunnen gebruiken om cliënten zoveel mogelijk naar hun eigen instelling doorverwezen te krijgen.
Wmo

Catch-22

'Ik denk namelijk dat ons gezondheidszorgsysteem te groot en complex is geworden om nog volledig te kunnen overzien welke gevolgen een specifieke maatregel heeft (lees: de transities)'.
Eerste lijn, anderhalfde lijn, tweede lijn, derde lijn, AWBZ, zorgverzekeringswet, POH-GGZ, CIZ, WMO, Zorgkantoor, zorgverzekeraar, Basis GGZ. Ik daag u uit, lezer van Zorg + Welzijn! Kunt u uw buurvrouw goed uitleggen wat er met deze termen bedoeld wordt? Ik in ieder geval niet, en ik sta nog wel met beide benen stevig in de GGZ-klei.

NZa: Veel patiënten te snel naar tweedelijns ggz

NZa: Veel patiënten te snel naar tweedelijns ggz
Het wordt makkelijker om dicht bij huis psychische zorg te krijgen als de bekostiging van de Basis ggz eenvoudiger wordt. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een advies aan de minister. Nu komen mensen met lichtere psychische klachten relatief snel bij duurdere tweedelijns ggz terecht.