Home Tags Transitie

transitie

Jeugdhulp

Blog: Landjepik in de jeugdzorgwereld

Merel van Dorp is journalist en sociaalwetenschapper, gespecialiseerd in jeugdzorg en risicojeugd.
Ik snap dat jeugdzorgaanbieders zoeken naar manieren om hun hachje te redden. Dat ze zich aanpassen aan de grillen en wensen van gemeenten in een zoektocht naar hun voortbestaan. Het is eten of gegeten worden. Maar daardoor lijkt de jeugdzorgwereld verworden tot een soort landjepik.
Wmo

Arbeidsmarkt is moeilijk voor jeugdzorg en sociaal domein

De werkgelegenheid is in de zorg- en welzijnssectoren vorig jaar flink gestegen, met zo’n 43 duizend werknemers. Maar in de jeugdzorg en in de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening was de groei gering. Dat blijkt uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
Jeugdhulp

Focus op hulp dichtbij is goed, maar werkt niet voor alle kinderen

Focus op hulp dichtbij is goed, maar werkt niet voor alle kinderen
‘Wij pleiten voor een systeem waar veel beter in beeld wordt gebracht wat het probleem is en welke hulpverlener kan helpen dat op te lossen. Daar zijn we in Nederland niet goed in. Daardoor krijgen jongeren pas na ellenlange jeugdzorgcarrières de juiste hulp. Dan is vaak meer schade aangericht dan dat er iets is opgelost’, dat zegt Fier-directeur Anke van Dijke.

De versplintering van politieke partijen is lastig’

De transitie is een feit. Waar verloopt het soepel en waar wringt het nog? Deze keer: Combinatie Jeugdzorg en de gemeente Eindhoven.

Vier deskundigen over: De moeizame stappen naar echte transformatie

Twee van de paradepaardjes van de transities in het sociaal domein hebben inmiddels forse problemen: op Amaryllis in Leeuwarden wordt stevig bezuinigd en WIJeindhoven heeft te maken met forse financiële tekorten.

We steunen het verzet tegen te lage tarieven’

De transitie is een feit. Waar verloopt het soepel en waar wringt het nog? Deze keer: Kenter Jeugdhulp en de gemeente Velsen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Jo Hermanns: ‘Zet bijstandsouders niet onder druk’

‘Mensen die leven in armoede, worden ontregeld, zitten in voortdurende stress over schulden of hoe daar uit te blijven. Dat maakt de omstandigheden waarin hun kinderen opgroeien moeilijk en risicovol. Armoede is deels ook de achtergrond van het toenemend aantal kinderen in de jeugdzorg.’

SCP ziet geen achteruitgang na transities

De kwaliteit van leven van mensen met een maatwerkvoorziening in het sociaal domein is tussen 2015 en 2016 gelijk gebleven. Wel is de eenzaamheid onder mensen in de Wmo toegenomen, is er nog geen sluitende aanpak voor de overgang van achttien min naar achttien plus en is de toegang tot de jeugdhulp verdubbeld.

Blog: Sociaal DOEmein: leren door te doen

Christine Kuiper is adviseur Sociale Innovatie bij Movisie
Lokale sturing, de burger centraal en zelfredzaam. Dat zijn belangrijke uitgangspunten van de transitie in het sociaal domein. Dit vraagt om anders denken en doen van lokale beleidsmakers en uitvoerders. Dit gaat mij nog lang niet snel genoeg.
Wet- en regelgeving

Tim Robbe: De twee linkerhanden van het sociaal domein

Burgers dienen beschermd te worden tegen de goede bedoelingen van sociaal professionals. Zegt Tim Robbe. ‘Men lijkt te denken dat met de nieuwe wetgeving een vrijbrief is afgegeven om maar wat te experimenteren.’