Home Tags Toezicht

toezicht

Wet- en regelgeving

De Regels: ‘Schuldenwet Wsnp te weinig ingezet’

Het kabinet scherpt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aan om het toezicht op nieuwe zorgaanbieders te verbeteren. De nieuwelingen moeten aan meer eisen voldoen, waaronder een meld- en vergunningsplicht.
Jeugdhulp

Tucht, toezicht en kwaliteit jeugdbescherming

De regering deed met de Jeugdwet de belofte de regeldruk voor professionals serieus terug te dringen. Daarvoor is echter een fundamentele verandering nodig die moet uitgaan van een holistische professionele praktijk. Daarvoor moet zowel de segmentering als de standaardisering worden opgeheven. De situaties waarin de jeugdbeschermers adequaat moeten handelen wordt gekenmerkt door variatie, onvoorspelbaarheid en meerduidigheid. Verantwoording en toezicht moeten aansluiten bij dit open karakter van het werk. Jeugdbescherming wordt gezien als een publieke verantwoordelijkheid. Maar er is zoveel opgetuigd rond de certificering, dat dit heeft geleid tot een ingewikkeld, duur en ondoorzichtig systeem. Jeugdbeschermers krijgen de ruimte niet doordat ze aan standaardrichtlijnen moeten voldoen. Jeugdbeschermers zouden zelf de ruimte moeten nemen door hun werk anders te gaan doen. Dan kunnen de gemeenten en de rijksoverheid niet aan de zijlijn blijven staan. Deze beweging moet worden vertaald in een verbetering van het systeem, dat zelf een deel van het probleem is geworden in plaats van een deel van de oplossing.
Wet- en regelgeving

Toezicht op nieuwe vormen van jeugdhulp

Vooral kleinere aanbieders van jeugdhulp zullen in 2017 in beeld komen van de inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg.

Strengere eisen voor goed bestuur in de zorg

Strengere eisen voor goed bestuur in de zorg
Het ministerie van VWS maakt plannen bekend die moeten leiden tot goed bestuur in de zorg. Aanleiding is het rapport van de commissie Halsema. Eén van de maatregelen is dat zorgbestuurders in de toekomst een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overhandigen voordat zij tot de raad van bestuur kunnen toetreden.

De Friese Wouden onder verscherpt toezicht

De Friese Wouden onder verscherpt toezicht
Vier verzorgings- en verpleeghuizen van de Stichting Zorgverlening De Friese Wouden staan sinds deze week onder verscherpt toezicht. Er is veel mis met de hygiëne en infectiepreventie. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg woensdag laten weten.
Wet- en regelgeving

Nieuwe Jeugdzorgwet vergroot bureaucratie’

‘Nieuwe Jeugdzorgwet vergroot bureaucratie’
De nieuwe jeugdwet zorgt voor meer in plaats van minder bureaucratie in de jeugdzorg. Door de decentralisatie naar gemeenten dreigt er een groter verantwoordings- en toezichtcircuit te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van Actal, een college dat kabinet en parlement adviseert over regeldruk.

Stichting Op me Eigen onder toezicht

Stichting Op me Eigen onder toezicht
Stichting Op me Eigen in Lelystad is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De instelling waar 70 cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis begeleid wonen, leverde ondermaatse zorg, zo constateerde de IGZ tijdens een onaangekondigd bezoek.

Kabinet wil scherper toezicht IGZ

Kabinet wil scherper toezicht IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet scherper toezien en sneller handhavend optreden tegen malafide, ondeskundige en disfunctionerende zorgaanbieders. Ook gaat de IGZ grondiger volgen of zorgaanbieders beloofde beterschap daadwerkelijk waarmaken. Verder komt er voor burgers en hun klachten een Zorgloket.

Overleg over toezicht moskee-internaten

Overleg over toezicht moskee-internaten
Op 26 februari overlegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken met de steden waar moskee-internaten zijn gevestigd. Het overleg moet leiden tot toezicht bij deze privé-internaten, zoals dat ook is geregeld bij schippersinternaten en de kinderdagopvang.