Home Tags Systeemwereld

systeemwereld

Wet- en regelgeving

De ijzeren wet van regels die zichzelf vermenigvuldigen

Het systeem is te complex, mensen verdwalen, rechten worden onbereikbaar. We hebben het er al jaren over, toch lijkt ont-bureaucratisering ver weg. Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, overziet de kloof tussen systeemwereld en leefwereld.
Ervaringsdeskundig

Met alleen het verzamelen van ervaringen ben je er nog niet’

Met alleen het verzamelen van ervaringen ben je er nog niet
Ervaringen en ervaringsdeskundigheid van mensen die zorg en ondersteuning krijgen, zijn waardevol om beleid te maken én te toetsen of het werkt. Maar hoe benut je deze ervaringen optimaal? Om hierbij te helpen, heeft Movisie de publicatie Ervaringskennis in beleid ontwikkeld.