Home Tags Suïcide Preventie Netwerk

Suïcide Preventie Netwerk

Van zelfmoordgedachten afkomen is helemaal niet zo moeilijk’

‘Van zelfmoordgedachten afkomen is helemaal niet zo moeilijk’
Verschillende partijen gaan onderzoeken hoe het kan dat het aantal zelfdodingen onder jongeren toenam van 48 in 2016 naar 81 in 2017. Maar wat kunnen we in de tussentijd doen om te zorgen dat het niet verder uit de hand loopt? Jan Mokkenstorm: ‘Het is in elk geval erg belangrijk dat we de “ongeletterdheid” op het gebied van suïcide naar beneden brengen.’

Voorkom dat mensen eenzaam en radeloos sterven

Depressie-ANP.jpg
‘We staan niet meer toe dat mensen eenzaam en radeloos sterven. Want dat is wat er gebeurt als mensen suïcide plegen.’ Dat zegt Mischa Laeven, coördinator van Zeeland Zonder Zelfmoord.