Home Tags Subsidie

subsidie

Jeugdhulp

Maatschappelijke diensttijd: ‘Heel anders dan afgeschafte maatschappelijke stage’

Maatschappelijke diensttijd: ‘Heel anders dan afgeschafte maatschappelijke stage’
Na de afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage introduceert het kabinet de maatschappelijke diensttijd. Bedoeld voor álle jongeren. ‘Jongeren willen waardering, iets betekenen voor een ander. Betaald worden vinden ze helemaal niet belangrijk.’
Participatie

Geboekt onder de a van action

Bewoners in Utrecht die een goed idee hebben of een leuke activiteit in hun wijk willen organiseren, kunnen de subsidie gestort krijgen op een prepaidkaart in plaats van op hun eigen rekening.
Wijkteam

Stagefonds subsidieert stages in zorg en welzijn

Stage-AdobeStock.jpg
Organisaties die stageplaatsen bieden aan studenten van zorgopleidingen, komen mogelijk in aanmerking voor een subsidie uit het Stagefonds. In totaal is er 112 miljoen euro beschikbaar om studenten te begeleiden.
Wijkteam

Subsidie voor projecten tegen armoede en schulden

Schulden
De subsidieregeling Armoede en Schulden is verlengd naar 2018 en 2019 en verder uitgebreid. De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten om armoede en schulden te bestrijden. Er is 8 miljoen beschikbaar voor 2 jaar.
Mantelzorg

Mantelzorgers krijgen hulp van Tweede Kamer

mantelzorger-Fotolia.jpg
Met een bewustwordingscampagne, betere informatievoorziening over de beschikbare aansprakelijkheidsverzekering en een subsidieregeling voor scholing van vrijwilligers wil de Tweede Kamer knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen verhelpen.
Wet- en regelgeving

Blog: Wegvallende subsidies

Ike-Schagen-EPI.jpg
De initiatieven die de ‘zelfredzaamheid’ dienen te stimuleren leveren op het eerste gezicht voornamelijk kosten op voor de gemeente. Daarbij is het niet directe duidelijk of de redzaamheid daadwerkelijk toeneemt en dus ook niet of het 'gunstig' is om subsidie te blijven verstrekken.
Wijkteam

Nieuwe subsidie voor kinderen in armoede

1-armoede-iStock.jpg
Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljoen euro uit om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Maatschappelijke organisaties kunnen aanspraken maken op dit geld door middel van een subsidieaanvraag.
Verwarde personen

Drie vragen aan…

De politie kreeg in 2016 ongeveer 75.000 telefoontjes over mensen met verward gedrag, zo’n 14 procent meer dan het jaar ervoor.
Wijkteam

We gaan geen ggz-instelling spelen’

1-verwarde-personen-PicScout.jpg
Is er in het creëren van een sluitende aanpak voor verwarde personen een taak weggelegd voor welzijnsorganisaties? Irma Bolhuis vindt van wel. 'Maar zijn we daar helemaal klaar voor? Nee, nog niet.'
Wijkteam

Subsidie om armoede en schulden te bestrijden

1-geld-Fotolia.jpg
Projecten die armoede tegengaan en voorkomen dat mensen in de schulden komen, kunnen een subsidie aanvragen bij het rijk. Staatssecretaris Klijnsma stelt hier vier miljoen euro voor beschikbaar.