Home Tags Stichting Presentie

Stichting Presentie

Wijkteam

Andries Baart: ‘Een verstandige professional is meer dan gehoorzaam’

Andries Baart: ‘Sociaal werker moet beschikken over onmachtscompetentie’
Na 25 jaar neemt Andries Baart afscheid van de Stichting Presentie. Baart: 'Presentie kijkt anders naar mensen en hun problemen, richt het werk anders in, legt de accenten anders in professionaliteit, leiding geven en kwaliteit bewaken en dat blijkt meer dan welkom.’

Redactioneel: Verandering

Piet-Hein Peeters
U begrijpt dat wij met enige regelmaat dit blad tegen het licht houden. Gevoed door een abonnee-enquête en ons LinkedIn-lezerspanel, ziet u vanaf dit nummer een aantal veranderingen waarvan wij natuurlijk hopen dat die bevallen. Vanaf nu plaatsen we in elk nummer een langer verhaal dan u van ons gewend bent, dit keer over de Arnhemse bezuinigingen op het opbouwwerk. Daar schijnt de gemeente het opbouwwerk te zien als een tweedelijnsfunctie die je naar believen in kunt zetten.