Home Tags Stelselherziening

stelselherziening

Professional kan problemen met jeugdzorg melden

Professional kan problemen met jeugdzorg melden
Kun je niet de juiste zorg voor een kind of gezin vinden of krijgen? Meld het dan.
Jeugdhulp

Nieuwe bezuinigingen jeugdzorg in 2015’

‘Nieuwe bezuinigingen jeugdzorg in 2015’
Bij de transitie van de Jeugdzorg is de nieuwe manier van werken naar de achtergrond gedrongen

De weg naar 1 januari 2015 was zorgelijk

De weg naar 1 januari 2015 was zorgelijk
Een speciale commissie heeft de decentralisatie Jeugdzorg in de gaten gehouden. Vier rapporten omschrijven de tijdsdruk, inspanningen én zorgen.

Jeugdzorg nog in gevarenzone

Jeugdzorg nog in gevarenzone
De jeugdzorg is nog steeds in gevaar, ook al hebben gemeenten en zorgaanbieders contracten gesloten voor het komend jaar.

Jeugdzorg: wel contract maar minder geld

Jeugdzorg: wel contract maar minder geld
Bijna 80 procent van de jeugdzorgaanbieders verwacht per 1 december afspraken over de jeugdzorg rond te hebben in de eigen jeugdzorgregio. Maar wel voor minder geld. Meer dan de helft van de aanbieders verwacht 10 tot 30 procent minder budget te krijgen voor de jeugdzorg.

Tweede Kamer wil garanties voor jeugdzorg

Tweede Kamer wil garanties voor jeugdzorg
Verschillende Kamerleden hebben moties ingediend om de dreigende gaten in de zorg voor gezinnen en jongeren te dichten. Leonard Geluk van de Transitiecommissie Jeugdzorg is zeer kritisch: ‘Contracten worden getekend zonder afspraken te maken over hoeveel kinderen geholpen worden, en tegen welke prijs.’

Korting jeugdzorg leidt tot gedwongen ontslagen’

‘Korting jeugdzorg leidt tot gedwongen ontslagen’
In Noordoost Brabant zijn tien instellingen voor specialistische jeugdzorg gaan samenwerken in JES. ‘Onze medewerkers hebben veel kortere lijnen met elkaar.’ Maar geen van de instellingen heeft nog een contract met gemeenten over de te verlenen jeugdzorg in 2015. ‘Het gaat hier om drie tot vierhonderd banen,’ aldus Rita van de Wouw, voorzitter van JES.

Meer vraag naar jeugdzorg op korte termijn

Meer vraag naar jeugdzorg op korte termijn
Op korte termijn kan de nieuwe werkwijze in de jeugdzorg leiden naar meer jeugdhulp en daarmee extra kosten voor gemeenten. Dat schrijven de rekenkamers van de vier grote steden in een rapport. De veranderingen in de jeugdzorg kost tijd en extra investeringen vóór het iets oplevert.

Nu maatregelen nodig om jeugdzorg te redden’

‘Nu maatregelen nodig om jeugdzorg te redden’
Drie kwart van de jeugdzorgorganisaties heeft nog steeds geen afspraken met gemeenten over voortzetting van de zorg voor kinderen na 1 januari 2015. De transitiecommissie Stelselherziening Jeugd luidt de noodklok: ‘In de komende weken moet er topoverleg zijn over oplossingen voor de jeugdzorg.’

Miljoenennota 2004: benadrukken van eigen verantwoordelijkheid: De simpele filosofie achter delegeren

Veel onderwerpen in de begrotingen dateren al van de beleidsvoornemens van vorig jaar, zoals de stelselherziening in de zorg en de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor de bijstand. De economische teruggang dwingt er toe hard in de plannen te snijden. Een visie op een nieuwe koers ontbreekt echter in de kabinetsplannen.