Home Tags Speeltuinbende

Speeltuinbende

Participatie

Ieder kind moet kunnen buitenspelen’

Tijdens Support 2016 in de Jaarbeurs Utrecht in mei was de pop-upspeelplek van de Speeltuinbende met een rolstoelparcours en speeltoestellen voor de bezoekers the place to be. ‘Bendeleider’ Ilse van der Put legt uit wat haar stichting doet. ‘De Speeltuinbende is zes jaar geleden opgericht door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) als testteam voor kinderen met en zonder handicap, en hun ouders. Wij testen speelplekken op toegankelijkheid en samenspelen, opdat alle kinderen kunnen meedoen.