Home Tags Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank

Steeds minder problemen rond pgb declaraties

correct-iStock.jpg
De betalingen van correct ingediende pgb declaraties zijn al meer dan een jaar stabiel en het aantal onjuist ingediende declaraties neemt af.
Wmo

Tweede Kamer vreest nieuwe problemen rond pgb

Geld-ANP.jpg
Staatssecretaris Martin van Rijn houdt de komende tijd scherp in de gaten of er problemen ontstaan met declaraties van mensen met een pgb.
Wmo

Alternatief SVB moet vooral solide zijn’

De Belangenvereniging voor pgb-houders, Per Saldo, waarschuwt voor een nieuw fiasco.

Kamer wil pgb weg bij SVB

De Tweede Kamer wil dat de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) op een andere manier worden uitbetaald.

Voor pgb-houders dreigt weer te late betaling

pgb
Een op de vijf gemeenten loopt achter met de aanlevering van pgb-gegevens.

Nog steeds pgb-problemen

pgb-problemen
De problemen met de uitbetalingen van de persoonsgebonden budgetten (pgb) zijn nog steeds niet voorbij.
Wmo

Den Bosch negeert deadline pgb-beoordeling

pgb
Het college van B en W van Den Bosch wil ‘nieuwe onrust onder pgb-houders voorkomen’.

Belang burger bij pgb uit ‘t oog verloren’

pgb
De Nationale Ombudsman heeft flinke kritiek geuit op de uitvoering van het persoonsgebonden budget.

Hoe de uitbetaling van het pgb misgaat

De uitbetaling van het pgb loopt niet zoals het zou moeten.
De uitbetaling van het persoonsgebonden budget loopt niet zoals het zou moeten. Een overzicht.