Home Tags Sociale professional

sociale professional

Armoede en Schuldhulpverlening

Sociaal werker moet uitgaan van maatschappelijke kosten’

Pieter Hilhorst: ‘Zoek naar een middenweg als je problemen echt wilt oplossen’
Het duurt vijf jaar voor mensen met financiële problemen aankloppen bij de schuldhulpverlening. ‘In die tijd hadden veel maatschappelijke organisaties al hulp kunnen aanbieden’, betoogt Pieter Hilhorst.

Sociaal werker is positief, divers en houdt het team bij elkaar

Met het oog op de verkiezing van de Sociaal Werker van het Jaar – tot 13 maart! – hebben wij aan deskundigen de vraag voorgelegd welke eigenschappen een goede sociaal werker heeft. De conclusie is dat de professionals zo dicht mogelijk bij de cliënt moet komen.
Eenzaamheid

Professional moet verbinding maken met eenzaamheid

Sociale professionals worstelen vaak met het bespreekbaar maken van eenzaamheid bij cliënten. Ze willen een oplossing bieden voor het isolement van hun cliënt, maar dat werkt niet altijd. Movisie heeft een handboek uitgebracht om professionals te trainen in het bespreekbaar maken van eenzaamheid.
Wijkteam

Pieter Tops: ‘Sociaal werk in achterstandswijk heeft paternalisme nodig’

Professionals zitten in de mangel tussen de eisen van de organisatie waarvoor ze werken en de complexiteit van de wijk. Hoogleraar Pieter Tops deed onderzoek in 2 Tilburgse achterstandswijken. ‘Deze mensen vragen de liefdevolle strengheid uit de jaren '50.’
Jeugdhulp

Jeugdgezondheidszorg moet actief zijn in sociaal domein

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de samenwerking van de jeugdgezondheidszorg in het sociaal domein niet voldoende is: ‘De jgz kan alleen goed opereren als zij een goede positie heeft in het sociaal domein.’ Op zoek naar de sociale professionals dus.