Home Tags Sociale problemen

sociale problemen

Borstvoeding is geen anticonceptiemiddel

Moeders van Rotterdam begeleidt kwetsbare zwangere vrouwen. Dat doet de organisatie met hulp van studenten. ‘Die kunnen meer tijd doorbrengen met de jonge moeder.’
Wmo

Meedoen kost steeds meer begeleiding

Meedoen kost steeds meer begeleiding
De begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking is de afgelopen 10 jaar explosief gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verstandelijk gehandicapten kunnen zich moeilijk staande houden in een steeds complexere samenleving. Volgens deskundigen moet de kennis van cliënten zelf meer worden gebruikt.
Armoede en Schuldhulpverlening

Werkwijze Rotterdamse interventieteams nog niet ideaal

Werkwijze Rotterdamse interventieteams nog niet ideaal
De werkwijze van zogenoemde interventieteams, die in Rotterdam achter de voordeur controleren op onder meer sociale problemen, belastingschulden en illegale bewoning, is de afgelopen jaren verbeterd. Toch blijkt de praktijk nog niet ideaal.

Op pad met… Ineke Hut-Bos, opbouwwerker in Drachten

Op pad met… Ineke Hut-Bos
Ineke Hut-Bos is een van de vijf opbouwwerkers in Drachten die in dienst zijn bij welzijnsstichting MOS Smallingerland. Ze zijn actief in wijken met veel sociale problemen. 'Opbouwwerkers krijgen het vaak voor elkaar om van een klein initiatiefje een prachtige voorziening te maken.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Friesland wil eigen versie van Vogelaarwijken

Friesland wil eigen versie van Vogelaarwijken
De provincie Friesland wil een eigen versie van de zogenoemde Vogelaarwijken voor dorpen en wijken op het platteland met een achterstand. Volgende maand moet in kaart zijn gebracht waar sociale problemen zich precies voordoen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Kanskaart over sterke en zwakke punten van wijken

Kanskaart over sterke en zwakke punten van wijken
Als er problemen zijn in woonwijken wordt er te snel gegrepen naar investering in de woningen. De vraag is of dit de verloedering van de woonomgeving of de achterliggende sociale problemen helpt oplossen. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ontwikkelde daarom de 'Kanskaart van Nederland', die de sterke en zwakke punten van wijken beter in beeld brengt.

Meer geld voor probleemwijken

Meer geld voor probleemwijken
Om de leefbaarheid en veiligheid in wijken met sociale problemen te verbeteren, stelt minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing nog deze kabinetsperiode 25 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om wijken in de steden waar de meest urgente en structurele problemen heersen.

Meer geld voor probleemwijken

Meer geld voor probleemwijken
Om de leefbaarheid en veiligheid in wijken met sociale problemen te verbeteren, stelt minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing nog deze kabinetsperiode 25 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om wijken in de steden waar de meest urgente en structurele problemen heersen.

Lijst met 50 achterstandsbuurten moet stedelijke vernieuwing impuls geven: De wijk op de schop

Demissionair minister Henk Kamp van VROM wil haast maken met de stedelijke vernieuwing. Daarom heeft hij een lijst laten opstellen met vijftig wijken die kampen met een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen. Ze moeten met extra inzet weer snel leefbaar en veilig worden, waaronder drie wijken in Leiden-Noord.

Onderzoek naar fysieke en sociale problemen bij herstructurering van wijken: Balanceren tussen emotie en frustratie

In veel Nederlandse steden wordt stevig ingegrepen in de kwalitatief slechte woningvoorraad van oude, naoorlogse wijken. Hoe kunnen bewoners betrokken raken bij deze vernieuwingen? Zowel de fysieke als sociale leefomgeving van de bewoners wordt letterlijk en figuurlijk overhoop gehaald. Enkele maanden geleden presenteerde het landelijke project Heel de buurt hierover een rapport. Over sloop en opbouw in Rotterdam en Den Bosch.