Home Tags Sociale gelijkheid

sociale gelijkheid

Ervaringsdeskundig

Tijs van Steenberghe: ‘Ervaringskennis moet meer plek krijgen in sociaal domein’

Ervaringskennis moet meer plek krijgen in sociaal domein
Om menswaardige zorgverlening te realiseren in een rechtvaardige samenleving, heb je ervaringskennis nodig. Wordt ervaringskennis dan belangrijker dan professionele kennis? ‘Nee. Het is juist van belang dat deze verschillende bronnen van kennis elkaar versterken.’