Home Tags Sociaal werker

sociaal werker

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Melding bij Veilig Thuis: een professionele norm

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Er is een website en app waar je individuele casussen en situaties kunt toetsen op wel of niet melden.
Wijkteam

Marcel Spierts: ‘Zadel wijkteams niet op met te hoge ambities’

Sociaal werkers moeten voor hun vak gaan staan, vindt onderzoeker en publicist Marcel Spierts. 'In feite passen sociaal werkers in het rijtje verpleegkundigen, politieagenten en leraren. Lage lonen, weinig waardering, hoge verwachtingen. Het verschil tussen die andere beroepen en sociaal werkers is dat de laatsten zich vaker in stilte verzetten in plaats van te protesteren.'
Wijkteam

Evelien Tonkens: ‘Inzet sociaal netwerk is niet altijd een goed idee’

Het sociaal netwerk van de cliënt inzetten bij de hulp is een leidraad in het sociaal werk. Dat kan heel goed werken, maar het kan een cliënt ook beschadigen, betoogde hoogleraar Evelien Tonkens op het congres Zorg+Welzijn congres Het wijkteam onder de loep. ‘Soms ontbreekt er gewoon een netwerk en wordt de cliënt de schuldige.’
E-health

Blog: Bereid je vast voor op de digitale toekomst

Hans Versteegh is blogger bij Zorg+Welzijn
Social media, iedereen gebruikt ze tegenwoordig. Ze zijn gemakkelijk, leuk en interessant. Toch is nog lang niet iedere sociaal werker, hulpverlener of zorgmedewerker als professional digitaal actief. Wat zo langzamerhand begint op te vallen, juist omdat heel Nederland op social media actief is geworden.
Verslaving

Blog: Alcohol en ouderen, proost!

Enkele weken geleden zat ik in de auto en hoorde op de radio de dj enthousiast verkondigen dat ‘Een oudere dame van dik in de 90 iedere dag 12 pilsjes drinkt’. Het is haar geheim om oud te worden. ‘Tja, zo wil ik ook wel 96 worden!’ was het blije commentaar van de dj. Ik dacht: kennelijk een alcoholist die het gelukt is op een redelijke manier oud te worden.
Zelfredzaamheid

Participatie van burgers vraagt omslag sociaal werkers’

Wat zien we terug van de participatiesamenleving? Wil Verschoor van Movisie maakt de balans op. ‘Sociaal werkers maken een omslag van helpen naar ondersteunen. Een andere rol in je werk is onvermijdelijk.’
Participatie

De kwetsbare burger participeert nog niet zo goed

De participatiesamenleving vertoont nog een alleszins elitair karakter. Dat constateert Movisie aan de hand van een onderzoek. Niemand weet eigenlijk nog wat er met de participatiesamenleving wordt bedoeld.
Participatie

De verbinding wordt nog onvoldoende gevoeld’

samenwerken
Tussen sociaal werkers en klantmanagers die zich bezighouden met werk en inkomen bestaat nog geen goede samenwerking. Terwijl participatie van de burger en van de cliënt juist vraagt om intensieve samenwerking van deze twee beroepsgroepen. Dat constateert Marjet van Houten, adviseur Participatie bij Movisie.

Blog: Verliefd op een ambtenaar

EPI-Anneke-Krakers.jpg
Ik moet gniffelen als ik het blog ‘Ambtenaren komen van Pluto, sociaal werkers komen van Jupiter’ lees. Ik ben namelijk als rasechte sociaal werker tot over mijn oren verliefd op een ambtenaar. Hij trouwens ook op mij.
Wijkteam

Beroepsprofiel voor de sociaal werker

sociaal werkers
Sociaal werkers kunnen zelf aangeven welke competenties en kwaliteiten belangrijk zijn in het nieuw te ontwikkelen Beroepsprofiel Sociaal Werk. Door de enquête in te vullen.