Home Tags Signalering

signalering

Jeugdhulp

We hebben allemaal een mechanisme om mishandeling te ontkennen’

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Meldcode Kindermishandeling aangescherpt. ‘Ik hoop oprecht dat professionals niet denken: “Er komt iets bij”, maar zich gesteund voelen’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Kindermishandeling aanpakken is iets anders dan een gebroken arm gipsen.’
Wijkteam

Screening kindermishandeling is geen diagnose

kindermishandeling
Van de 100 positieve screeningsuitslagen bij vermoeden van kindermishandeling zouden er 92 onterecht zijn. ‘Het gaat hier om herkennen van signalen, niet om een diagnose’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.
Wijkteam

10 X preventie tegen kindermishandeling

1kindermishandeling
45 Procent van de professionals voelt zich onvoldoende toegerust goed om te gaan met vermoedens van kindermishandeling.
Wmo

Signalering van dementie en eenzaamheid blijft achter’

De sociale rol van thuiszorgsters verdwijnt, waardoor tijdige signalering van dementie of eenzaamheid in de knel komt.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Inspectie: hulp aan mishandelde kinderen faalde

Hulpverleners hebben niet samengewerkt en niets gedaan met signalen van kindermishandeling.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Begeleiding werkt bij signalering kindermishandeling

kindermishandeling
Het is voor professionals best lastig om signalen van kindermishandeling op te vangen.
Wmo

Een op de vier gemeenten stopt huishoudelijke hulp

Een op de vier gemeenten stopt huishoudelijke hulp
De meeste gemeenten schrappen in de uren huishoudelijke hulp die cliënten krijgen. Een kwart van de gemeenten houdt helemaal op met de voorziening. De huishoudelijke hulp gaat uit de Wmo.