Home Tags SER

SER

Armoede en Schuldhulpverlening

Pak armoede onder kinderen structureel aan

armoede-iStock.jpg
Tien tot twaalf procent van de Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Daar moet het kabinet wat aan doen. Nicolette van Gestel, adviseur bij de SER: 'Hoe langer je onder de armoedegrens leeft, hoe moeilijker je daar weer bovenop komt.’
Wmo

SER: bij langdurige zorg meer zelf betalen

SER: bij langdurige zorg meer zelf betalen
Ouderen en anderen die langdurige zorg nodig hebben, zouden de kosten voor huisvesting, welzijn en voedsel zelf moeten betalen, ook als ze in een instelling wonen. Dat staat in een voorlopig advies van een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER).

SER-advies: ‘Eén hulpverlener voor jongere’

SER-advies: 'Eén hulpverlener voor jongere'
Jongeren die hulp nodig hebben, moeten een handje worden geholpen om de juiste zorgverlener te vinden. Eén hulpverlener moet de jongere wegwijs maken in de grote hoeveelheid regelingen en voorzieningen. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan minister André Rouvoet, dat vrijdag verscheen.

SER wil één zorgcoördinator voor probleemjongere

SER wil één zorgcoördinator voor probleemjongere
De run op specialistische hulp voor probleemjongeren wordt veroorzaakt door verbeterde signalering. De jeugd is niet gestoorder dan vroeger. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een nog vertrouwelijk conceptadvies aan het kabinet, zo meldt de Volkskrant. Jongeren met gedragsstoornissen moeten één hulpverlener krijgen die alle zorg coördineert.

Netwerkevenement MBO: betrokkenheid bedrijven wordt structureler

Netwerkevenement MBO: betrokkenheid bedrijven wordt structureler
Op 23 juni vond de eerste editie plaats van Wereldz, het netwerkevenement voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). MBO is zeker geen nieuw verschijnsel, benadrukte SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan bij zijn opening, maar neemt door de tijd heen verschillende verschijningsvormen aan.
Wmo

Eén indicatiestelling voor jeugd

Eén indicatiestelling voor jeugd
Jongeren met een psychiatrisch probleem moeten niet meer klakkeloos aanspraak kunnen maken op hulp vanuit de AWBZ. Voortaan moet een arts bekijken of er ook andere manieren zijn om de jongere te helpen. Dat stelt SER-kroonlid Robin Linschoten in een advies over de manier waarop jeugdzorg en AWBZ-hulp voor jongeren beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

MOgroep Jeugdzorg wil SER-advies over wachtlijsten jongeren

MOgroep Jeugdzorg wil SER-advies over wachtlijsten jongeren
De wachtlijsten voor alle soorten hulp aan jongeren groeien onophoudelijk. MOgroep Jeugdzorg-voorzitter Hans Kamps concludeert: ‘We moeten niet steeds de gaten willen dichten, misschien moet er een nieuwe dijk komen.’

SER voor onderwijs moet schooluitval aanpakken

SER voor onderwijs moet schooluitval aanpakken
Een stichting naar voorbeeld van de Sociaal-Economische Raad zou het probleem van schooluitval moeten aanpakken. Dat heeft een aantal scholieren- en studentenorganisaties maandag voorgesteld.
Wmo

SER laat AWBZ intact

SER laat AWBZ intact
Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, blijft de AWBZ grotendeels intact. De AWBZ-zorg die is gericht op herstel na een ziekte of ongeval komt in het basispakket van de zorgverzekering. Een deel van de welzijnsvoorzieningen dat nu nog onder de AWBZ valt, moet naar de gemeenten gaan. Langdurige ouderenzorg en de zorg voor gehandicapten blijven onder de AWBZ vallen.

Groei Wajong kan worden geremd’

'Groei Wajong kan worden geremd'
Het aantal jonggehandicapten met een uitkering dreigt binnen tien tot vijftien jaar te stijgen tot een half miljoen, zegt Kroonlid Hans Kamps van de Sociaal-Economische Raad (SER). De groei kan het best worden ingedamd, stelt Monique Klompé, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. 'Zolang we maar niet obsessief inzetten op werk.'