Home Tags SCP

SCP

Mantelzorg

Afspraken met leidinggevende zijn belangrijk voor werk en mantelzorg

Werk en mantelzorg moeten op een ‘verantwoorde wijze’ met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zeker als in de toekomst het beroep op mantelzorg groter wordt. Begrip van en afspraken met de leidinggevende zijn van groot belang om voor de naaste te kunnen zorgen. Dat blijkt uit het SCP-rapport Werk en mantelzorg.
Wmo

SCP: Meer aandacht nodig van professionals tegen eenzaamheid

Eén op de vijf mensen die gebruik maakt van de Wmo voelt zich zeer eenzaam. Evert Pommer van het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt: 'Een oorzaak voor grotere eenzaamheid zou kunnen zijn dat hulpverleners minder tijd hebben om met ouderen in gesprek te gaan.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Werkende armen en het gemeentelijk beleid

‘Wij kennen de werkende armen niet en de werkende armen kennen onze regelingen niet.’ Tot deze conclusie komt een van de gemeentelijke beleidsmedewerkers die geïnterviewd zijn voor het onlangs verschenen rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Participatie

Participatiewet leidt tot minder werk voor mensen met beperking

Participatiewet leidt niet tot meer, maar tot minder werk voor mensen met beperking
Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Dat is wat de Participatiewet moest bereiken. Maar lukt dat ook? ‘Door de invoering van de Participatiewet is de kans op duurzaam werk gedaald en steeg de uitkeringsafhankelijkheid van degenen die een baan vonden.’
Wmo

SCP: Anders werken in sociaal domein gaat maar moeizaam

Gemeenten staan achter de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke ondersteuning die in 2015 werd ingevoerd. Het uitvoeren van de wet vinden veel gemeenten echter nog wel lastig. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau.
Transformatie

SCP ziet geen achteruitgang na transities

De kwaliteit van leven van mensen met een maatwerkvoorziening in het sociaal domein is tussen 2015 en 2016 gelijk gebleven. Wel is de eenzaamheid onder mensen in de Wmo toegenomen, is er nog geen sluitende aanpak voor de overgang van achttien min naar achttien plus en is de toegang tot de jeugdhulp verdubbeld.
Mantelzorg

Weinig verschil in eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp

De decentralisatie van de huishoudelijke hulp heeft er niet toe geleid dat de eigen bijdrage van cliënten flink is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van SCP en CPB. De prijs die gemeenten aan aanbieders betalen voor huishoudelijke hulp verschilt ook niet tussen gemeenten.
Wmo

Ruim 1 miljoen mensen krijgt onvoldoende zorg

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning. De meesten krijgen hulp uit het sociale netwerk. Een op de twaalf mensen zegt onvoldoende zorg en ondersteuning te krijgen.
Wijkteam

Daling armoede in 2017 afhankelijk van overheid

Maatregelen van het kabinet zijn doorslaggevend om ervoor te zorgen dat het aantal mensen in armoede niet meer boven de 1 miljoen komt.
Mantelzorg

Een op vijf zorgvragers heeft geen sociaal netwerk

Van de ouderen en mensen met een beperking heeft 20% geen informeel netwerk voor hulp.