Home Tags SCP

SCP

Participatie

Participatiewet leidt tot minder werk voor mensen met beperking

Participatiewet leidt niet tot meer, maar tot minder werk voor mensen met beperking
Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Dat is wat de Participatiewet moest bereiken. Maar lukt dat ook? ‘Door de invoering van de Participatiewet is de kans op duurzaam werk gedaald en steeg de uitkeringsafhankelijkheid van degenen die een baan vonden.’
Wmo

SCP: Anders werken in sociaal domein gaat maar moeizaam

Gemeenten staan achter de uitgangspunten van de Wet Maatschappelijke ondersteuning die in 2015 werd ingevoerd. Het uitvoeren van de wet vinden veel gemeenten echter nog wel lastig. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau.

SCP ziet geen achteruitgang na transities

De kwaliteit van leven van mensen met een maatwerkvoorziening in het sociaal domein is tussen 2015 en 2016 gelijk gebleven. Wel is de eenzaamheid onder mensen in de Wmo toegenomen, is er nog geen sluitende aanpak voor de overgang van achttien min naar achttien plus en is de toegang tot de jeugdhulp verdubbeld.
Mantelzorg

Weinig verschil in eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp

De decentralisatie van de huishoudelijke hulp heeft er niet toe geleid dat de eigen bijdrage van cliënten flink is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van SCP en CPB. De prijs die gemeenten aan aanbieders betalen voor huishoudelijke hulp verschilt ook niet tussen gemeenten.
Wmo

Ruim 1 miljoen mensen krijgt onvoldoende zorg

Bijna 2 miljoen mensen krijgen zorg en ondersteuning. De meesten krijgen hulp uit het sociale netwerk. Een op de twaalf mensen zegt onvoldoende zorg en ondersteuning te krijgen.
Wijkteam

Daling armoede in 2017 afhankelijk van overheid

Maatregelen van het kabinet zijn doorslaggevend om ervoor te zorgen dat het aantal mensen in armoede niet meer boven de 1 miljoen komt.
Mantelzorg

Een op vijf zorgvragers heeft geen sociaal netwerk

Van de ouderen en mensen met een beperking heeft 20% geen informeel netwerk voor hulp.
Mantelzorg

Mantelzorgers voelen zich vaak niet gesteund’

Gemeenten hebben wel een aanbod voor ondersteuning aan mantelzorgers, maar het wordt lang niet altijd gebruikt.
Wmo

Burger vreest verschraling door decentralisatie

Er zijn meer nadelen dan voordelen aan de decentralisatie van taken naar de gemeenten.
Wijkteam

Kans op langdurige armoede steeds groter

Bijna drie van de vijf huishoudens die onder de armoedegrens leven, komen daar niet zo snel meer uit.