Home Tags Schuldhulpacademie

Schuldhulpacademie

Wijkteam

Schuldhulpacademie moet hulpverlening verbeteren

Schuldhulpacademie.jpg
De deskundigheid van schuldhulpverleners moet verstevigd worden. Daarom wordt in de nieuwe Schuldhulpacademie kennis toegankelijk gemaakt voor iedereen die werkt met mensen met schulden.