Home Tags Schuldhulp

schuldhulp

Armoede en Schuldhulpverlening

Waarom steeds meer gemeenten schuldhulpverlening aan ondernemers aanbieden en vergoeden

In 1994 startte ik een bedrijf met de volgende missie: alle kleine ondernemers helpen bij het regelen van hun schulden en perspectief bieden. Inmiddels hebben we zo’n 36.000 ondernemers en ex-ondernemers bijgestaan bij het regelen van hun schulden. Wat zijn de ervaringen, lessons learned en wat zijn de ontwikkelingen en trends?
Armoede en Schuldhulpverlening

Vereenvoudig het regeldoolhof bij schulden

Als de minnelijke of gemeentelijke schuldhulp niet binnen afzienbare tijd tot een oplossing van de problematiek leidt, zouden gemeenten sneller moeten koersen op wettelijke schuldsanering. Op termijn is één wettelijk geïntegreerd traject wenselijk, waarbij schuldhulp en schuldsanering hand in hand gaan.
Armoede en Schuldhulpverlening

Versnelling proces schuldhulp door digitale samenwerking

De gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverlenende instanties en schuldeisers is al jaren een punt van aandacht. Door het uitblijven van een breed gedragen digitale oplossing worden hulpverleningstrajecten onnodig vertraagd. Een oplossing is dus noodzakelijk. Wat zijn de mogelijkheden? En wat betekent dat voor de schuldenaar, schuldhulpverlenende instantie en schuldeiser?
Armoede en Schuldhulpverlening

Arme kinderen vinden zichzelf niet arm

Kinderen die in armoede leven, moeten niet alleen worden aangesproken op wat ze nodig hebben om hun welzijn te verbeteren. Belangrijk is dat professionals de ‘aanwezige middelen en mogelijkheden’ van de kinderen als uitgangspunt nemen.
Wijkteam

Zaanse aanpak armoede wordt beleid

bijstand
De pilot ‘Budget Maatwerkondersteuning’ van de gemeente Zaanstad wordt gemeentebeleid. Als het aan het college van B en W ligt. Jeroen Olthof, wethouder minimabeleid: ‘Sociale wijkteams en jeugdteams zoeken samen met de inwoner naar de beste manier om armoede te bestrijden.’
Wijkteam

Toeslagen en slechte hulp nekt schuldenaar

1-schulden
Voor veel mensen in de schuldhulpverlening is de kwaliteit van schuldhulpverlening onder de maat.
Armoede en Schuldhulpverlening

Extra geld tegen armoede gaat vooral naar gemeenten

Armoede-Fotolia.jpg
In 2017 trekt het kabinet € 100 miljoen extra uit voor maatregelen tegen armoede, zoals kleding en zwemles voor arme kinderen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Schuldhulp: stapje voor stapje

Had de professional voor de familie net een schuldhulpverleningstraject in gang gezet, jaagt de moeder al haar leefgeld er doorheen in de speelgoedwinkel. Hoe houd je moed om een impulsieve cliënt goed te kunnen begeleiden?
Armoede en Schuldhulpverlening

Vier deskundigen over: Financiële hulp via sms

Schuldhulp moet veel meer gaan over het voorkomen van financiële problemen, vindt Pieter Hilhorst. Hij is medeoprichter van het Goede Gieren Fonds, een coöperatie die mogelijkheden ontwikkelt voor alternatieve schuldhulpverlening. Drie andere deskundigen reageren op de ideeën.
Armoede en Schuldhulpverlening

Minder mensen in schuldhulp door hoge eisen

Eind 2014 zaten in totaal 39.000 mensen in een wettelijk saneringstraject
Minder mensen worden toegelaten tot de schuldsanering. Omdat gemeenten de toegang moeilijker maken.